DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT
  • 12/072022
  • Chuyên viên Nguyễn Hoài

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT

 

  1. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

  2. Cơ quan thực hiện

Đơn vị thẩm định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

  1. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tư chuẩn bị bao gồm các nội dung sau đây:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

+ Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;

+ Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

  1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang;

+ Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ, trao biên nhận cho nhà đầu tư và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định: Trong thời gian 0,5 ngày chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đề nghị Nhà đầu tư bổ sung hồ sơ

+ Bước 3: Xem xét, Giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước có liên quan đối với đề xuất dự án;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến góp ý những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu quá thời hạn nêu trên mà cơ quan nhà nước có liên quan không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ trình phê duyệt đề xuất dự án trong thời hạn 6 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;.

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có Quyết định phê duyệt danh mục danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, trong vòng 5 ngày.

   Bước 4: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh Cách thức thực hiện

Nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trung tâm hành chính công tỉnh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất dự án quy định tại khoản, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Điều 11 của Nghị định 25/2020; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết, thời gian thực hiện có thể được gia hạn theo yêu cầu thực tế.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

  • Công bố danh mục dự án:

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế) công bố danh mục dự án theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 25/2020.

- Nội dung công bố thông tin:

+ Tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư; phương án huy động vốn; thời hạn, tiến độ đầu tư;

+ Thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất thực hiện dự án; mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt;

+ Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

+ Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Các thông tin khác (nếu cần thiết).

 

5. Thời hạn giải quyết

Thời gian thẩm định: 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian phê duyệt: 05 ngày

 

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

 

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Các vấn đề pháp lý, cấp dưỡng, con cái, Công ty hợp danh, Công ty TNHH, di chúc, Doanh nghiệp, gia đình, hôn nhân, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật đất đai 2013, ly hôn, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, quyền tác giả, Sjklaw, SJK law, Thừa kế, thủ tục, Tin tức, Tố tụng dân sự, Trình tự thủ tục, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: