Quyền tác giả. Khái niệm và đặc điểm quyền tác giả

Trợ lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYỀN TÁC GIẢ  1.Khái niệm quyền tác giả Trong pháp luật quốc tế, khái niệm về quyền tác giả đã quy định những trường hợp cho phép hoặc cấm người khác sử dụng tác phẩm, phổ biến tác phẩm của tác giả. Hệ thống pháp luật dân sự bảo vệ ...

Đọc thêm

Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

Trợ lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

Từ bản chất pháp lí của vấn đề bảo hộ, tính chất vô hình của tài sản trí tuệ, sự lao động sáng tạo tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình khoa học của tác giả; tính chất của các nguyên tắc của Bộ luật dân sự mà việc thực hiện bảo hộ quyền tác giả đặt ra một ...

Đọc thêm

Tác phẩm là gì? Phân loại tác

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

1. Khái niệm tác phẩm Luật sở hữu trí tuệ đã quy định về các loại hình tác phẩm (TP) được bảo hộ tại Điều 14. Căn cứ vào các quy định này, kết hợp với quy định tại Công ước Beme về tác phẩm và thông qua một số quy định trong Nghị định của Chính phủ số 22/2018/NĐ-CP ...

Đọc thêm

Chủ thể quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

Chủ thể của quyền tác giả được hiểu là các cá nhân, tổ chức có các quyền nhất định đối với một tác phẩm, bao gồm tác giả của tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. 1. Tác giả của tác phẩm Quá trình tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học là...

Đọc thêm

Nội dung quyền tác giả

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

Quyền tác giả và nội dung quyền tác giả là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Nếu quyền tác giả là khái niệm rộng xác định tất cả các vấn đề liên quan đến tác phẩm thì nội dung quyền của tác giả là khái niệm hẹp chỉ nhằm xác định các quyền nhân thân và quyền tài sản ...

Đọc thêm

Khái niệm và đặc điểm quyền liên quan đến quyền tác giả

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

  1. Khái niệm Quyền liên quan đến quyền tác giả được giải thích tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ là: “Quyển của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá”...

Đọc thêm

Chủ thể quyền liên quan đến quyền tác giả

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

1. Người biểu diễn Người biểu diễn là người sử dụng tác phẩm của người khác một cách sáng tạo trong sự thể hiện các tác phẩm văn học nghệ thuật, bao gồm diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật. Trong đó, nếu ng...

Đọc thêm

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, các quyền của chủ thể quyền liên quan có thời hạn bảo hộ chung là năm mười năm, không phân biệt đó là quyền nhân thân hay quyền tài sản. Đây là điểm khác biệt cơ bản nếu so sánh quyền liên quan với quyền tác giả vì trong...

Đọc thêm

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ ĐỂ GÓP VỐN?

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 30/11/2022

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ ĐỂ GÓP VỐN? Tình huống:  Anh A cùng với 3 người bạn nữa của mình thành lập một công ty cổ phần. Anh A là một tác giả chuyên viết truyện. vậy trong trường hợp này anh A có thể sử dụng quyền tác giả để góp vốn được khôn...

Đọc thêm

THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệuđịa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: