GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

Trợ lý Luật sư Duy Anh 17/04/2023

Bài viết này tóm tắt một số nội dung nổi bất cần lưu ý trong Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2023

Đọc thêm

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 22/11/2022

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIỮA VỢ VÀ CHỒNG? Về khái niệm Có thể hiểu, đại diện theo pháp luật hay còn gọi là đại diện đương nhiên được xác lập theo quyết định của cơ quan NN có thẩm quyền và theo điều lệ pháp nhân hoặc theo quy định của ph...

Đọc thêm

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH” TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 21/11/2022

CƠ SỞ HÌNH THÀNH QUY ĐỊNH “CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH” TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH Thứ nhất, chuyển đổi giới tính được xem là một trong những quyền nhân thân của con người Như chúng ta biết quyền nhân thân là một trong những quyền cũng như là chế định quan trọng của ...

Đọc thêm

QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 21/11/2022

QUYỀN VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, BÍ MẬT GIA ĐÌNH. 1, Hiều như thế nào về quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình Như chúng ta biết thì quyền về “Đời sống riêng tư, về bí mật cá nhân và bí mật GĐ đều là những quyền bất khả xâm phạm của con...

Đọc thêm

THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệuđịa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử...

Đọc thêm

THU HỒI ĐẤT Ở TRONG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG; ĐẤT Ở CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ, SỤT LÚN, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI KHÁC ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Và trường hợp trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, đất ở có nguy cơ sạt lở, ...

Đọc thêm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

  Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm hành chính công cấp huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của UBND cấp huyện Điều kiện, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩ...

Đọc thêm

QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 13 đến điều 21 mục I chương 2 của Luật này. Cụ thể: Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Quyết định mục đ...

Đọc thêm

THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hay sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn, cũn...

Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

[caption id="attachment_6132" align="alignnone" width="960"] TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI[/caption]  Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 22đến điều 28 mục II chương 2 của Luật này. Cụ thể: Điều 22...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: