Với mong muốn bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Chúng tôi mang đến cho khách hàng các dịch vụ bao gồm:


1. Tư vấn về các thủ tục kết hôn, ly hôn;

2. Hợp đồng tiền hôn nhân;

3. Điều kiện, thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài;

4. Điều kiện, thủ tục ly hôn; phân chia tài sản, quyền nuôi con và cấp dưỡng;

5. Tư vấn về tài sản của vợ chồng, tài sản chung, nợ chung;

6. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

8. Yêu cầu công nhận sự thảo thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

9. Thủ tục nhận nuôi con nuôi;

10. Tư vấn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

11. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

12. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, me đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

13. Các vấn đề về quốc tịch của con;

Chi tiết vui lòng liên hệ:

- Mobile    : 0933192699

- Email      : Luatsu@Sjklaw.vn

">

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 19/09/2022

1.Hiểu như thế nào là đại diện theo ủy quyền Có nhiều cách hiểu về vấn đề này, tuy nhiên có thể hiểu đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. ...

Đọc thêm

MỘT SỐ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG TRÊN THỰC TẾ

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 19/09/2022

Một số những thuận lợi Như chúng ta thấy hiện nay các QPPL làm căn cứ cho việc xác định và giải quyết các tranh chấp về quyền đại giữa cho nhau giữa hai người vợ hoặc chồng trong việc xác lập, thực hiện hay hoặc chấm dứt các giao dịch...

Đọc thêm

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ MỨC CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

Mức cấp dưỡng được hiểu là một khoản tiền hay vật khác mà người được cấp dưỡng nhận từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng để phục vụ cho sinh hoạt của mình. Đối với những đứa trẻ có cha mẹ mà đã ly hôn thì mức cấp dưỡng được đặt ra phù hợp sẽ bù đắp phần nào những tổn ...

Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

Trên thực tế đã có rất nhiều vợ chồng sau khi ly hôn mà không thực hiện tốt nghĩa vụ cấp dưỡng của mình, nên đã gây ra nhiều khó khăn cho người trực tiếp nuôi con và cũng gây thiệt thòi cho những người con vốn đã chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần, tình cảm....

Đọc thêm

AI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN YÊU CẦU NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG? VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Hiểu như thế nào về người có quyền yêu cầu NVCD Có nhiều cách hiểu về người có quyền yêu cầu NVCD, nhưng tựu chung lại có thể hiểu rằng việc thực hiện cấp dưỡng của bên có NV là cơ sở để bên được cấp dưỡng được đảm bảo quyền bởi t...

Đọc thêm

CHỨNG MINH NGHĨA VỤ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Căn cứ pháp lý Như chúng ta đã biết, để xác định trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuộc về cả hai vợ chồng hay một bên, hoặc nghĩa vụ được thực hiện bằng tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng thì vợ chồng phải chứng minh được đó ...

Đọc thêm

TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Tài sản riêng của vợ chồng là gì? Tài sản riêng của vợ chồng là tài sản (vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản) thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng của một bên vợ chồng, tách biệt với khối TS chung của hai vợ chồng. Trên bình diện pháp ...

Đọc thêm

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON TẠI TAND VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Áp dụng xđ cha mẹ con trong thực tiễn và nhứng hạn chế vướng mắc XĐ cha mẹ con được quy định trong PL HN&GĐ và trong quá trình áp dụng, nhận thấy bên cạnh những điểm tiến bộ phù hợp thì còn có không ít những điểm hạn chế, khó khăn cần...

Đọc thêm

THẨM QUYỀN VÀ QUYỀN YÊU CẦU XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Khái niệm: XĐ cha, mẹ, con tại TAND Dưới góc độ pháp lý, XĐ cha, mẹ, con được xem xét: Đầu tiên có thể hiểu, XĐ cha, mẹ, con với tư cách là một sự kiện pháp lý: XĐCMC là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con theo quy định của pháp l...

Đọc thêm

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH 82/2020/ND-CP

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 16/09/2022

1. Khái niệm thẩm quyền XPVPHC là gì? Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt đã áp dụng những hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân hay tổ chức đã thực hiện một hoặc một số những h...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: