"TRAO GIẢI PHÁP - TRỌN NIỀM TIN"

SJKLAW là sự lựa trọn giải quyết các tranh chấp về Thương mại, Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân và Gia đình,...

Với sự phát triển không ngừng các mặt đời sống xã hội, sự phát sinh các sự kiện pháp lý, quan hệ pháp luật ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân/tổ chức nói riêng và của toàn xã hội nói chung.

Vì vậy, hướng tới một xã hội "Công bằng - Dân chủ - Văn minh" thì yếu tố quan trọng nhất là thượng tôn pháp luật. Với phương châm hoạt động vì mục tiêu phụng sự công lý, SJKLaw hoạt động Tranh Tụng và Giải Quyết Tranh Chấp, Công ty Luật TNHH SJKlaw thực hiện những công việc sau:

 

Mọi chi tiết liên hệ Luật sư của SJKLaw: 

- Mobile    : 0933192699

- Email      : Luatsu@sjklaw.vn

">

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 03/10/2022

1, Về đối tượng của hợp đồng thuê khoán Căn cứ theo pháp luật dân sự hiện hành, tại điều 484 có quy định rằng đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai hoặc rừng hoặc mặt nước chưa được khai thác, gia súc, cơ sở sx, kinh doanh, tư liệu sx khác cùng với tra...

Đọc thêm

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 03/10/2022

Về điểm giống nhau: – Theo pháp luật dân sự hiện hành, tại Điều 473 thì hợp đồng thuê TS là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, theo đó bên cho thuê giao TS cho bên thuê để sử dụng trong một thờ hạn, bên thue phải trả tiền thuê. – Bên cạnh đó, tại Điều 4...

Đọc thêm

HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 03/10/2022

1, Hình thức của hợp đồng nói chung theo pháp luật dân sự Như chúng ta biết, hình thức của hợp đồng dân sự tương đối đa dạng và phong phúc, điều này tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện ký kết thuận tiện hơn. Đối với những hợp đồng dân sự mà PL đã quy định buôc p...

Đọc thêm

CHA MẸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CON CHƯA THÀNH NIÊN DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI HAY KHÔNG?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

1. Người dưới 15 tuổi gây ra thiệt hại thuộc trường hợp BTTH nào? Theo quy định pháp luật dân sự hiện hành quy định về độ tuổi thì người dưới 15 tuổi được xem là người chưa thành niên, chưa có đầy đủ NLHVDS cũng như khả năng bồi thường nếu gây ra thiệt hại trên thực...

Đọc thêm

NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI TẠI TRƯỜNG HỌC THÌ AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

1. Căn cứ phát sinh BTTH trong trường hợp người dưới 15 tuổi gây thiệt hại Bồi thường thiệt hại (BTTH) có thể hiểu là sự bù đắp những tổn hại về tinh thần, sức khỏe hoặc danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, sự suy sụp về tâm lý tình cảm hay sự mất mát hư hỏng về t...

Đọc thêm

NGƯỜI TỪ ĐỦ 15 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI NẾU GÂY RA THIỆT HẠI THÌ AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi người chưa thành niên trong độ tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi mà gây ra thiệt hại cho người khác thì người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trước tiên được xác định chính là người chưa thành niên. Ngườ...

Đọc thêm

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

Như chúng ta biết nếu có hành vi mà gây ra thiệt hại thì sẽ phát sinh trách nhiệm BTTH đối với người có hành vi đó. Thế nhưng, trên thực tế thì không phải trong trường hợp nào người có hành vi gây thiệt hại cũng phải chịu trách nhiệm BTTH, đó chính là các trường hợp ...

Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

1, Một số hạn chế, vướng mắc Sau một thời gian các quy định pháp luật về trách nhiệm BTTH trong trường hợp do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra đã bộc lộ nhiều những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn cũng như trong công tác xét xử, dưới đây là một số những điểm vướng mắc...

Đọc thêm

CHỦ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

1, Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì? Có nhiều cách hiểu khác nhau về loại trách nhiệm nay, nhưng căn cứ theo pháp luật dân sự có thể hiểu trách nhiệm BTTH do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra có thể được xem la một trường hợp ngoại l...

Đọc thêm

NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA THIỆT HẠI THÌ AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM?

TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT 23/09/2022

1, Hiểu như thế nào về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra? Như chúng ta biết,  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định vô cùng quan trọng  của pháp luật dân sự, được hình thành để nhằm điều chỉnh các quan hệ...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: