HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI CẤP CƠ SỞ; ỦY BAN NHÂN CẤP XÃ.

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 25/11/2022

1. Các phương thức hòa giải tranh chấp đất đai. a. Hòa giải cấp cơ sở. Hòa giải cấp cơ sở là hòa giải trong cộng đồng dân phố mà một người đại diện của cộng đồng dân phố đứng ra với tư cách hòa giải viên, giúp đỡ thuyết phục các bên đạt được thỏa ...

Đọc thêm

HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 25/11/2022

1. PHẠM VI CÁC VỤ VIỆC MÀ TÒA ÁN TIẾN HÀNH HÒA GIẢI Điều 203 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai . Đó là tranh chấp về Quyền sử dụng đất. Mà đương sự có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Hoặc có một trong các ...

Đọc thêm

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT THEO PHÁP LUẬT

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 25/11/2022

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT VÀ DI SẢN Thừa kế là một hiện tượng pháp luật dân sự đặc biệt, có tính chất phức tạp vì gắn liền với quyền dân sự của mỗi cá nhân liên quan. Pháp luật về thừa kế được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015, cùng các văn b...

Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA KHI MUA CHUNG ĐẤT

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

Hiện nay, với lợi nhuận hấp dẫn đến từ bất động sản, hay do nhu cầu sử dụng cũng như đầu tư, các đương sự thực hiện góp tiền mua chung một mảnh đất hoặc một căn hộ. Lúc này, quan hệ dân sự phát sinh trách nhiệm pháp lý là đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụn...

Đọc thêm

THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệuđịa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử. ...

Đọc thêm

THU HỒI ĐẤT Ở TRONG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG; ĐẤT Ở CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ, SỤT LÚN, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI KHÁC ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Và trường hợp trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, đất ở có nguy cơ sạt lở...

Đọc thêm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm hành chính công cấp huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của UBND cấp huyện Điều kiện, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai th...

Đọc thêm

QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 13 đến điều 21 mục I chương 2 của Luật này. Cụ thể: Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Quyế...

Đọc thêm

THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hay sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn, cũ...

Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

[caption id="attachment_6132" align="alignnone" width="960"] TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI[/caption] Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 22 đến điều 2 8 mục II chương 2 của Luật này. Cụ thể...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: