KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH VÀ CÁC CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA GIA ĐÌNH

Trợ lý Luật sư Cao Vân 17/02/2023

1. KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH. Gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình  Việt Nam là sự liên kết của nhiều người dựa trên cơ sở hôn nhân , huyết thống , nuôi dưỡng , có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau , cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần , xây d...

Đọc thêm

KHÁI NIỆM HÔN NHÂN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HÔN NHÂN

Trợ lý Luật sư Cao Vân 17/02/2023

1. Khái niệm của hôn nhân. Theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã thực hiện các quy định của pháp luật về kết hôn, nhằm chung sống với nhau và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Nam nữ x...

Đọc thêm

TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG THEO PHÁP LUẬT

Trợ lý Luật sư Cao Vân 12/12/2022

Vợ chồng theo pháp luật, đi kèm với gắn bó tình cảm, được pháp luật công nhận qua Giấy chứng nhận kết hôn , thì nghĩa vụ về tài sản chung đi thep trong quá trình chung sống. Quan hệ vợ chồng là quan hệ dân sự phổ biến, gắn liền quyền tài sản và quyền nhân thân. Chế ...

Đọc thêm

DUY TRÌ QUAN HỆ VỢ CHỒNG VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI KẾT HÔN SAU KHI BẢN ÁN CÓ HIỆU LỰC XỬ PHẠT RA SAO?

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 05/12/2022

  DUY TRÌ QUAN HỆ VỢ CHỒNG VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI KẾT HÔN SAU KHI BẢN ÁN CÓ HIỆU LỰC XỬ PHẠT RA SAO? Bên cạnh các điều khoản liên quan đến việc bãi bỏ hôn nhân bất hợp pháp, và không công nhận quan hệ hôn nhân. Để có thể góp phần nâng cao tính răn đe, thể hiện ...

Đọc thêm

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 25/11/2022

QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 1. Quyền phụ nữ là gì? Quyền phụ nữ là một khái niệm dùng để chỉ các quyền con người của phụ nữ. Phụ nữ là một nhóm xã hội đặc biệt, dễ bị tổn thương. Do đó, việc xác định, ghi nhận các q...

Đọc thêm

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP DƯỠNG THEO ĐIỀU 110 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP DƯỠNG THEO ĐIỀU 110 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 Bao gồm những đối tượng sau: Con chưa thành niên Theo pháp luật dân sự quy định thì con chưa thành niên có thể hiểu là người chưa đủ mười tuổi. Đây chính là một trong những đối t...

Đọc thêm

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHỮNG PHƯƠNG THỨC CẤP DƯỠNG NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DƯỠNG

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHỮNG PHƯƠNG THỨC CẤP DƯỠNG NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DƯỠNG Căn cứ pháp lý quy định phương thức cấp dưỡng Sau khi đã xác định được chủ thể thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và mức cấp dưỡng thì việc lựa chọn phương thức cấp dưỡng cũng là bước t...

Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG Trên thực tế đã có rất nhiều vợ chồng sau khi ly hôn mà không thực hiện tốt nghĩa vụ cấp dưỡng của mình, nên đã gây ra nhiều khó khăn cho người trực tiếp nuôi con và cũng gây thiệt thòi cho những người con vốn đã chịu nhi...

Đọc thêm

MỘT SỐ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

MỘT SỐ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN Mặc dù pháp luật hiện hành cũng đã cải thiện và thay đổi nhiều về chế định cấp dưỡng, tuy nhiên cùng với sự thay đổi của xã hội thì một số chỗ trong các quy định về chế đ...

Đọc thêm

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN?

Trợ lý lý Luật sư Cao Vân 23/11/2022

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG CHO CON KHI LY HÔN? Qua thực tiễn thi hành, có thể thấy rằng nghĩa vụ cấp dưỡng cả về quy định pháp luật và cả thực tiễn áp dụng còn gây ra nhiều vướng mắc, bất cập cho cơ quan có thẩm quyền...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: