Quyền tài sản của quyền tác giả có được bảo hộ vô thời hạn?

Trợ lý Luật sư Cao Vân 05/05/2023

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. -) Tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ quy định chi tiết về thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm. -) Thời hạn bảo hộ quyền tài sản Căn cứ tại Khoản 2 Điều 27...

Đọc thêm

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán nhà ở mới nhất 2022

Bùi Ngọc Khanh 21/10/2022

Ngày nay, hoạt động giao dịch - mua bán bất động sản diễn ra thường xuyên, có nhiều chủ thể tham gia vào hoạt động này. Thông thường, những lần đầu tiên tham gia vào các giao dịch mua bán bất động sản thì chúng ta thường không nắm được trình tự, thủ tục của việc chuy...

Đọc thêm

THỦ TỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệuđịa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử...

Đọc thêm

THU HỒI ĐẤT Ở TRONG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG; ĐẤT Ở CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ, SỤT LÚN, BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIỆN TƯỢNG THIÊN TAI KHÁC ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Và trường hợp trong khu vực bị ô nhiễm môi trường, đất ở có nguy cơ sạt lở, ...

Đọc thêm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

  Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm hành chính công cấp huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng ban của UBND cấp huyện Điều kiện, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩ...

Đọc thêm

QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 13 đến điều 21 mục I chương 2 của Luật này. Cụ thể: Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. Quyết định mục đ...

Đọc thêm

THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hay sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn, cũn...

Đọc thêm

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

[caption id="attachment_6132" align="alignnone" width="960"] TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI[/caption]  Căn cứ theo Luật Đất Đai 2013, quyền của Nhà nước đối với đất đai được quy định từ điều 22đến điều 28 mục II chương 2 của Luật này. Cụ thể: Điều 22...

Đọc thêm

THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

  Lĩnh vực: Đất Đai Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp huyện Thành phần hồ sơ:02 bộ + Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bản chín...

Đọc thêm

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THẾ CHẤP SỔ ĐỎ

Chuyên viên Nguyễn Hoài 14/07/2022

Thế chấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay vốn ngân hàng là hoạt động phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, có 06 trường hợp sau không được thế chấp sổ đỏ như sau: Không đủ điều kiện để thế chấp Theo Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền c...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: