HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN
  • 03/102022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

1, Hình thức của hợp đồng nói chung theo pháp luật dân sự

Như chúng ta biết, hình thức của hợp đồng dân sự tương đối đa dạng và phong phúc, điều này tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện ký kết thuận tiện hơn. Đối với những hợp đồng dân sự mà PL đã quy định buôc phải giao kết theo một hình thức nhất định nào đó thì các bên thực hiện hợp đồng bắt buộc phải tuân theo hình thức đó.

Theo PL dân sự hiện hành, có một số hình thức để giao kết hợp đồng như sau:

Một là hình thức bằng lời nói

Thông qua hình thức này thì các bên chỉ cần gặp mặt và thỏa thuận với nhau bằng lời nói là đã giao kết hợp đồng thành công, tuy nhiên hình thức giao kết này cũng có một số hạn chế nhất định như không có độ chính xác cao về mặt pháp lý, khi có tranh chấp xảy ra thì các bên thường khó  có thể đưa ra chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hai là hình thức viết, bằng văn bản

Việc giao kết hợp đồng bằng hình thức văn bản đã góp phần nâng cao độ xác thwucj về những nội dung đã cam kết, các bên có thể ghi nhận nội dung giao kết hợp đồng bằng một văn bản cụ thể.

Ba là, hợp đồng được giao kết thông qua các phương tiện, dữ liệu điện tử.

Bốn là hình thức giao kết có chứng nhận và chứng thực

Hình thức giao kết này phù hợp với những hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp và đối tượng của nó là những TS mà nhà nước cần phải quản lý, kiểm soát khi chúng được dịch chuyển từ chủ thể này sang chủ thể khác thì các bên phải thành lập văn bản có công chứng, chứng thực

2, Hình thức của hợp đồng vay tài sản

Trên cơ sở những nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và nhưng quy định về hình thức hợp đồng nói chung thì không có quy định về hình thức đối với hợp đồng vay tài sản, và PL dân sự hiện hành cũng vẫn tiếp tục thừa nhận hình thức của hợp đồng vay tài sản có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Trên thực tế thì đối với hợp đồng vay TS được giao kết với hình thức bằng lời nói thì thường chỉ được áp dụng trong trường hợp như số lượng TS cho vay không lơn, các bên có mqh thân thích với nhau hoặc thường là các hợp đồng được giao kết giữa cá nhân với cá nhân.

Ngược lại, với hình thức bằng văn bản thì lại thường được áp dụng trong trường hợp số tiền cho vay lướn, các bên có thỏa thuận lãi hoặc hứa hẹn trả lãi, hoặc có thỏa thuận biện pháp bảo đảm thực hiện NV của bên vay như tín chấp, kỹ quỹ, …

Mặc dù, đối với các hợp đồng tín dụng thì hình thức giao kết bắt buộc phải là hình thức bằng văn bản, nhưng trong PL dân sự lại không có quy định về điều này mà nó chỉ được ghi nhận ở văn bản dưới luật

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: