NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?
  • 03/102022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN BAO GỒM NHỮNG GÌ?

1, Về đối tượng của hợp đồng thuê khoán

Căn cứ theo pháp luật dân sự hiện hành, tại điều 484 có quy định rằng đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai hoặc rừng hoặc mặt nước chưa được khai thác, gia súc, cơ sở sx, kinh doanh, tư liệu sx khác cùng với trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ một số trường hợp mà PL có quy định khác

Theo đó, có thể thấy đóit ượng của hợp đồng thuê khoán là các TS phù hợp với nhu cầu thuê khoán của bên thuê khoán TS, đặc biệt là các TS có giá trị lơn.

Đó đều là những TS phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất, kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế xã hội hiện nay.

2, Về giá thuê khoán

Giá thuê khoán có thể được hiểu là mức tiền mà bên thuê khoán phải thực hiện trả cho bên cho thuê khoán tương ứng với đơn vị thời gian mà các bên lựa chọn thỏa thuận. Giá thuê khoán được xem là cơ sở để tính tổng số tiền thuê khoán mà bên thuê khoán phải tiến hành trả cho bên cho thuê khoán

PL dân sự hiện hành ghi nhận hai cơ sở để xác định tính giá thuê khoán, bao gồm:

– Một là, theo thỏa thuận của các bên, thông thường thì các bên chủ thể sẽ tự thỏa thuận với nhau về giá thuê khoán TS trong hợp đồng, nếu các bên đã có sự thỏa thuận với nhau về giá thuê khoán thì bắt buộc phải tuân thủ theo mức giá đó.

– Hai là, mức giá theo kết quả đấu thầu, trong trường hợp thuê khoán được thực hiện thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán lúc này sẽ được xác định theo kết quả đấu thầu.

3, Về thời hạn thuê khoán

Thời hạn thuê khoán được xác định là khoảng thời gian xác định được tính từ khi hợp đồng thuê khoán có hiệu lực cho đến khi chấm dứt và bên cho thuê khoán được nhận lại TS của mình. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà bên thuê khoán được phép sử dụng TS thuê khoán để phục vụ cho mục đích thuê của mình.

Theo đó, thời hạn thuê khoán tại PL dân sự hiện hành được quy định dựa trên hai căn cứ đó là

– Sự tự thỏa thuận của các bên về thời hạn thuê khoán

– Hai là được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh

4, về phương thức giao TS thuê khoán và trả tiền thuê

– Về phương thức giao TS thuê khoán được PL dân sự quy định thực hiện sau khi hợp đồng giao kết có hiệu lực và bên cho thuê lúc này có NV giao tài sản cho bên thuê khoán. Việc thực hiện giao TS cho bên thuê khoán phải được thực hiện đầy đủ theo các quy định về hình thức, về phương pháp xác định giá trị,..

Về phương thức trả tiền thuê khoán được xác định trên co sở thỏa thuận của các bên.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: