CHA MẸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CON CHƯA THÀNH NIÊN DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI HAY KHÔNG?
  • 23/092022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

CHA MẸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP CON CHƯA THÀNH NIÊN DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI HAY KHÔNG?

1. Người dưới 15 tuổi gây ra thiệt hại thuộc trường hợp BTTH nào?

Theo quy định pháp luật dân sự hiện hành quy định về độ tuổi thì người dưới 15 tuổi được xem là người chưa thành niên, chưa có đầy đủ NLHVDS cũng như khả năng bồi thường nếu gây ra thiệt hại trên thực tế. Do đó, trong trường hợp người gây thiệt hại dưới 15 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm BTTH do người chưa thành niên gây ra theo quy định của pháp luật.

BTTH do người chưa thành niên gây ra có thể hiểu là trách nhiệm dân sự được áp dụng với những đối tượng là người dưới 18 tuổi – người chưa phát triển đầy đủ hoàn thiện về thể chất và tinh thần, chưa có đầy đủ các Q&NV pháp lý như người đã thành niên mà có một hoặc nhiều hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến gây ra thiệt hại cho người khác. Tùy vào từng trường hợp và hoàn cảnh nhất định thì người chưa thành niên có thể tự chịu trách nhiệm hoặc có người đại diện, người giám hộ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

2. Tại sao cha mẹ phải BTTH trong trường hợp con chưa thành niên dưới 15 tuổi

Căn cứ theo quy định của PL dân sự thì đối với những thiệt hại do hành vi trái PL do người dưới 15 tuổi gây ra thì người chịu trách nhiệm BTTH là sẽ do cha mẹ của họ. Đối với trường hợp này thì người gây ra thiệt hại trên thực tế và chủ thể chịu trách nhiệm BTTH sẽ là hai đối tượng khác nhau.

Việc đặt ra quy định như vậy, vì những người ở độ tuổi dưới 15 được xem là những người không có đầy đủ NLHVDS và họ cũng không thể tự mình thực hiện được Quyền và nghĩa vụ TTDS. Do đó, để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người ở độ tuổi này thì người đại diện hợp pháp của họ sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp họ gây ra thiệt hại

Trên cơ sở đó cha mẹ của những người gây ra thiệt hịa trong độ tuổi dưới 15 có tư cách là bị đơn dân sự vì họ được xem là những người đại diện hợp pháp đương nhiên của con cái. Do đó họ có NV phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại do hành vi của con mình gây ra.

Thế nhưng PL cũng có quy định thêm là nếu như người dưới 15 tuổi dó có tài sản riêng và có khả năng tự BTTH được thì sẽ lấy tài sản của người con đó để bồi thường phần còn thiếu. Việc quy định như vậy nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại theo đúng nguyên tắc BTTH “ toàn bộ và kịp thời” của PL dân sự. Tuy nhiên dùng việc dùng TS của con để bồi thường phần thiệt hại còn thiếu không có nghĩa là trách nhiệm BTTH được chuyển sang cho con, cũng không thể làm chấm dứt trách nhiệm phải bồi thường của cha mẹ được.

Qua đó ta thấy con dưới mười lăm tuổi không phải là chủ thể có NV, trách nhiệm phải thực hiện mà trách nhiệm BTTH luôn luôn thuộc về người làm cha làm mẹ.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

 

Tags : Bồi thường thiệt hại, Bộ luật dân sự 2015
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: