PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN
  • 03/102022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

Về điểm giống nhau:

– Theo pháp luật dân sự hiện hành, tại Điều 473 thì hợp đồng thuê TS là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, theo đó bên cho thuê giao TS cho bên thuê để sử dụng trong một thờ hạn, bên thue phải trả tiền thuê.

– Bên cạnh đó, tại Điều 483 pháp luật dân sự hiện hành cũng có định nghĩa về hợp đồng thuê khoán TS là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, theo đó bên cho thuê khoán thực hiện việc giao TS cho bên thuê khoán để tiến hành khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi túc thu được từ TS thuê khoán, và bên thuê khoán thì có NV phải trả tiền.

Theo đó hai loại hợp đồng này có những điểm chung sau đây:

Thứ nhất, hợp đồng là cơ sở để làm phát sinh quan hệ trái quyền giữa bên cho thuê với bên thuê, theo đó mà bên cho thuê thực hiện việc chuyển giao TS cho bên thuê. Trên cơ sở tiếp nhận TS của bên cho thuê thì bên thuê phải tiến hành khai thác công dụng từ TS theo thỏa thuận giữa hai bên, hết thời hạn thì bên thuê TS có NV giao lại TS và thanh toán tiền thuê

Thứ hai, cả hai loại hợp đồng trên đều là quan hệ có tính chất đền bù, tức là bên thuê TS phải thực hiện việc trả tiền cho bên cho thuê TS theo thỏa thuận.  Thời điểm thanh toán tiền thuê TS được xác định theo thỏa thuận của các bên

Về điểm khác nhau:

Một là, về đối tượng của hợp đồng

Hợp đồng thuê TS thì có đối tượng là TS nói chung, bao gồm tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền TS. Trong khi đó thì hợp đồng thuê khoán TS lại có phạm vi hẹp hơn, cụ thể là: đất đai; rừng; mặt nước chưa khai thác; gia súc;cơ sở sản xuất kinh doanh; tư liệu SX cùng các trang thiết bị khác.

Hai là, xét về mục đích của hợp đồng:

phạm vi mục đích của các chủ thể trong hợp đồng thuê TS rộng hơn so với hợp đồng thuê khoán TS. Nếu như khi tham gia hợp đồng thuê TS các chủ thể của hợp đồng hướng tới mục đích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc vừa đáp ứng nhu cầu SX kinh doanh thì bên thuê chỉ được khai thác TS theo tính năng, công dụng của nó. Còn đối với hợp đồng thuê khoán TS thì mục đích của hợp đồng được xác định là chỉ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Ba là, về thời hạn thuê:

Đối với hợp đồng thuê TS thì pháp luật dân sự quy định thời hạn thuê sẽ do các bên thỏa thuận với nhau, nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Còn đối với hợp đồng thuê khoán TS thì PL cũng cho các bên quyền tự thỏa thuận, còn nếu không có sự thỏa thuận thì thời hạn thuê khoán được xác định thoe chu kỳ sản xuất kinh doanh phù hợp với tính chất dối tượng của thuê khoán.

Bốn là, về mức giá thuê:

Giá thuê trong hợp đồng thuê khoán là do các bên tự thỏa thuận với nhau, nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán sẽ là giá trị được xác định theo kết quả của đấu thầu. Còn giá thuê trong hợp đòng thuê thì có 3 cách xác định, bao gồm: theo thỏa thuận, do người thứ ba xác định, theo giá thị trường.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: