NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI TẠI TRƯỜNG HỌC THÌ AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI?
  • 23/092022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI GÂY THIỆT HẠI TẠI TRƯỜNG HỌC THÌ AI SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI?

1. Căn cứ phát sinh BTTH trong trường hợp người dưới 15 tuổi gây thiệt hại

Bồi thường thiệt hại (BTTH) có thể hiểu là sự bù đắp những tổn hại về tinh thần, sức khỏe hoặc danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, sự suy sụp về tâm lý tình cảm hay sự mất mát hư hỏng về tài sản do việc chậm thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng, không thực hiện NV hoặc do những hành vi trái pháp luật gây ra.

Mục đích của việc xác định trách nhiệm BTTH  ngoài hợp đồng là để chủ thể đã gây ra thiệt hại cho người khác phải chịu những hậu quả bất lợi về tài sản, đông thời để có thể bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người bị thiệt hại.

Vì trường hợp BTTH do người dưới 15 tuổi gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng căn cứ phát sinh loại trách nhiệm này cũng được dựa trên các căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, bao gồm những căn cứ sau đây:

Một là, phải có thiệt hại xảy ra trên thực tế

Hai là,  phải có hành vi trái PL gây ra thiệt hại

Thứ ba, giữ hành vi gây ra thiệt hại và thiệt hại phải có mối quan hệ nhân quả với nhau

Thứ từ là người gây ra thiệt hại cho người khác phải có lỗi.

2. Trường hợp người dưới 15 tuổi gây thiệt hại tại trường học

Căn cứ theo Pl dân sự hiện hành thì người chưa thành niên dưới 15 tuổi nếu gây ra thiệt hại trong thời gian thực hiện việc học tập tại trường thì chủ thể được xác định phải chịu trách nhiệm BTTH là nhà trường.

Việc quy định như vậy đã ràng buộc thêm trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện giáo dục và quản lý học sinh của mình. Khi có quy định nhà trường phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu học sinh của mình dưới 15 tuổi mà gây ra thiệt hại thì nhà trường sẽ nâng cao trách nhiệm hơn, tự có ý thức sát sao hơn trong việc quản lý, giáo dục học sinh của mình.

Tuy nhiên, không phải cứ có gây ra thiệt hại thì nhà trường phải chịu trách nhiệm mà trách nhiệm đó chỉ phát sinh đối với nhà trường khi thỏa mãn được hai điều kiện, bao gồm

Một là, về độ tuổi thì học sinh đó phải là người chưa thành niên dưới 15 tuổi. Đối với những trường hợp từ trên 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà gây ra thiệt hại trong thời gian đang học tập tại trường học thì lúc này trách nhiệm BTTH được xác định theo trường hợp khác.

Hai là, về thời gian gây ra thiệt hại thì phải là thời gian đang trực tiếp học tập tại trường

Khi thỏa mãn được đầy đủ cả hai điều kiện nêu trên thì chủ thể có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường được xác định chính là nhà trường. Thế nhưng Pl cũng có quy định thêm trường hợp để loại trừ trách nhiệm bồi thường của trường học trong trường hợp người chưa thành niên gây ra đó là nếu như nhà trường chứng minh được mình  không có lỗi trong việc quản lý người chưa thành niên thì khi đó chủ thể phải chịu trách nhiệm BTTH sẽ được chuyển sang cho cha mẹ, hoặc là người giám hộ của người chưa thành niên.

Thế nhưng, như chúng ta biết trên thực tế việc để có thể chứng minh trường học không có lỗi trong quản lý học sinh không phải là dễ dàng. Nhưng PL vẫn đặt ra quy định như vậy vì phần nào để tạo thêm điều kiện cho trường học có cơ hội được loại trừ trách nhiệm bồi thường, vì cứ tưởng tưởng cứ học sinh gây thiệt hịa mà nhà trường phải bồi thường, thậm chí nhiều trường hợp số tiền bồi thường rất lớn..điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho nhà trường.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bồi thường thiệt hại, Bộ luật dân sự 2015
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: