THỦ TỤC  KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  • 12/072022
  • Chuyên viên Nguyễn Hoài

THỦ TỤC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

  1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Văn bản, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

+ Mẫu văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

+  Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đối với cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

  1. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, văn bản và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Công nghệ

thông tin Tài nguyên Môi trường

  1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ, văn bản: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, văn bản tại văn thư Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, văn bản: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ, văn bản.

+ Trường hợp hồ sơ, văn bản không hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường ... thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ, văn bản sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường.....i trả lại hồ sơ, văn bản và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 3: Thông báo trả kết quả hồ sơ, văn bản: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội trả kết quả cho tổ chức, công dân, đồng thời thu phí, lệ phí theo quy định.

  1. Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc

  2. Phí, lệ phí:

- Phí khai thác thông tin tư liệu bản đồ: Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.
- Phí khai thác các tài liệu khác (Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, …):

+ Đối với tổ chức thu 300.000đ/hồ sơ/lần

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân thu 150.000đ/hồ sơ/lần

- Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ khác theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phiếu yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của người yêu cầu cung cấp thông tin. Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần mang theo giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).

- Trường hợp người có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP.

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Các vấn đề pháp lý, cấp dưỡng, con cái, Công ty hợp danh, Công ty TNHH, di chúc, Doanh nghiệp, gia đình, hôn nhân, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật đất đai 2013, ly hôn, Pháp luật doanh nghiệp, Phá sản doanh nghiệp, quyền tác giả, Sjklaw, SJK law, Thừa kế, thủ tục, Tin tức, Tố tụng dân sự, Trình tự thủ tục, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: