THỦ TỤC XIN MIỄN ÁN PHÍ KHI KHỞI KIỆN DÂN SỰ
  • 27/122021
  • Chuyên viên Thùy Linh

THỦ TỤC XIN MIỄN ÁN PHÍ KHI KHỞI KIỆN DÂN SỰ

Thanh toán án phí, lệ phí và các khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình giải quyết vụ án dân sự là nghĩa vụ của các bên đương sự phải thực hiện để giải quyết yêu cầu khởi kiện của mình. Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định một số trường hợp được miễn án phí khi khởi kiện dân sự. Vậy thủ tục xin miễn án phí được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây trình bày về thủ tục xin miễn án phí khi khởi kiện dân sự.

Trường hợp được miễn án phí trong vụ án dân sự

Theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Theo đó, các trường hợp được miễn án phí trong vụ án dân sự gồm có:

- Thứ nhất, người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

- Thứ hai, người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

- Thứ ba, người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Thứ tư, người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

- Thứ năm, đối với trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

Ngoài ra, trong trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí thì Tòa án chỉ xem xét miễn án phí đối với phần mà người thuộc trường hợp được miễn phải chịu theo quy định, của Nghị quyết này. Phần án phí, lệ phí Tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì sẽ không được miễn nộp.

Trường hợp được giảm án phí, tạm ứng án phí

Căn cứ vào khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, chủ thể sẽ được Tòa án giảm 50% mức tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp khi đáp ứng đủ hai điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, người gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ tài sản để nộp tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án;

- Thứ hai, phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Trình tự, thủ tục xin miễn án phí khi khởi kiện dân sự

- Hồ sơ xin miễn án phí:

Người đề nghị được miễn, giảm tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án, án phí, lệ phí Toà án phải có đơn đề nghị nộp cho Toà án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình thuộc trường hợp được miễn, giảm (Khoản 1 Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).

Trong đơn đề nghị phải có các nội dung sau:

+ Ngày, tháng, năm làm đơn;

+ Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

+ Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm.

- Thẩm quyền xem xét đơn đề nghị được miễn, giảm án phí:

+ Trước khi thụ lý vụ án dân sự, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí sơ thẩm.

+ Sau khi thụ lý vụ án thì Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí của bị đơn có yêu cầu phản tố, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án.

+ Thẩm phán được Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm phân công có thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí phúc thẩm.

+ Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu.

+ Ngoài ra, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm có thẩm quyền xét miễn, giảm án phí cho đương sự có yêu cầu khi ra bản án, quyết định giải quyết nội dung vụ án.

- Thời hạn giải quyết đơn xin miễn án phí:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được miễn, giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc miễn, giảm hoặc không miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí. Trong trường hợp không miễn, giảm thì phải nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục xin miễn án phí khi khởi kiện dân sự.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: sjklaw.vn

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Án phí dân sự, Khởi kiện dân sự, Miễn án phí, Sjklaw, thủ tục, Tố tụng dân sự, Trình tự thủ tục
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: