TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI BTTH GIỮA NGƯỜI THI CÔNG VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC
  • 23/092022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI BTTH GIỮA NGƯỜI THI CÔNG VỚI CHỦ SỞ HỮU NHÀ CỬA, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC

1, Cơ sở pháp lý về trách nhiệm liên đới BTTH

Theo pháp luật dân sự hiện hành thì trách nhiệm liên đới BTTH của người thi công là một quy định mới so với những BLDS trước đó.

BLDS 2015 không đưa ra định nghĩa về người thi công, tuy nhiên dưới góc độ ngôn ngữ có thể hiểu thi công là tiến hành xây dựng công trình theo một thiết kế có sẵn.. còn xét dưới góc độ pháp lý thì thi công xây dựng công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các CTXD mới, sửa chữa, cải tạo….vậy theo đó, có thể hiểu người thi công chính là người tiến hành hoạt động xây dựng va lắp đặt các thiết bị cho CTXD mới, sửa chữa….

Còn trong trường hợp này thì người thi công được hiểu là người đã thi công công trình và gây ra thiệt hại. Đối với những người thi công công trình mà lại làm hư hỏng, sụp đổ..công trình lân cận thì lại không thuộc trường hợp này.

2, Xác định trách nhiệm BTTH của người thi công

Nếu như công trình đang trong giai đoạn thi công mà người thi công gây ra thiệt hại thì thiệt hại xảy ra trong trường hợp này không phải do tự thân nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra mà do hành vi trái PL của người thi công gây ra. Do đó không áp dụng trường hợp này.

Nếu như công trinh đã được hoàn thành hoặc tuy chưa hoàn thành nhưng người thi công đã bàn giao công trình đó lại cho CSH, người chiếm hữu hay người được giao quyền sử dụng, quản lý nhà cửa, CTXD khác thì trong trường hơp này phải tiến hành phân biệt

– Nếu như thiệt hại xảy ra hoàn toàn do hành vi trái PL của người thi công thì người thi công đó phải chịu trách nhiệm BTTH toàn bộ theo nguyên tắc tại điều 584 BLDS

– Nếu thiệt hại xảy ra do hành vi trái PL, có lỗi của người thi công và CSH, người được giảo quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng thì khi đó họ phải liên đới chịu trách nhiệm theo Điều 584 BLDS hiện hành

– Nếu thiệt hại xảy ra do hành vi trái PL, có lỗi của người thi công và do sự tác động của nhà cửa, CTXD khác thì CSH, người chiếm hữu, người đc giao quyền quản lý, sử dụng và người thi công phải liên đới chịu trách nhiệm theo đoạn 2 Điều 605

———————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bồi thường thiệt hại, Bộ luật dân sự 2015
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: