QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
  • 14/122021
  • Chuyên viên Thùy Linh

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Pháp luật tố tụng dân sự hiện hành có quy định rõ ràng, cụ thể về việc đưa vụ án ra xét xử để mọi người được biết và tránh được những sai sót trong quá trình đưa vụ án ra xét xử. Bằng quyền hạn của mình, Thẩm phán sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử khi thấy vụ án đã có đủ căn cứ và các thông tin của nguyên đơn, bị đơn, có quyết định Kiểm sát viên tham gia phiên Tòa.

Nội dung Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Nội dung Quyết định đưa vụ án ra xét xử được quy định tại Điều 220 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và Điều 26 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo đó, Quyết định đưa vụ án ra xét xử bao gồm các nội dung chính sau:

- Ngày, tháng, năm ra quyết định;

- Tên của Tòa án ra quyết định;

- Vụ án được đưa ra xét xử;

- Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện quy định tại Điều 187 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Họ, tên của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án và họ, tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân dự khuyết (nếu có);

- Họ, tên Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; họ, tên Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);

- Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

- Xét xử công khai hoặc xét xử kín;

- Họ, tên người được triệu tập tham gia phiên tòa.

Quyết định này phải được gửi cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp Viện kiểm sát tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án.

Ngoài ra, tại Điều 26 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP còn quy định:

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có đủ nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (Cụ thể: sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí) và theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị quyết này. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải được ban hành chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên tòa. 

- Để không phải hoãn phiên toà và bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trong trường hợp Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia xét xử không tiếp tục tham gia xét xử được sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì đồng thời với việc phân công Hội thẩm nhân dân chính thức, cần phân công Hội thẩm dự khuyết và cùng ghi họ tên Hội thẩm dự khuyết vào quyết định đưa vụ án ra xét xử.

- Trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà, thì Tòa án gửi hồ sơ vụ án dân sự cùng với quyết định đưa vụ án ra xét xử theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01-8-2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Như vậy, có thể thấy, quyết định đưa vụ án ra xét xử thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Các nội dung của quyết định phải đáp ứng các điều kiện nêu trên theo quy định của pháp luật.

Ý nghĩa của việc ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử

Quyết định đưa vụ án ra xét xử là một văn bản tố tụng quan trọng thể hiện các chi tiết cơ bản nhất về việc xét xử vụ án dân sự. Chính vì ý nghĩa quan trọng được thể hiện trong các nội dung cơ bản nêu trên nên nếu vụ án được đưa ra xét xử mà không có Quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc có sự mâu thuẫn, sai sót giữa nội dung trong quyết định với thực tế thì sẽ bị xem là những vi phạm tố tụng nghiêm trọng và án có thể bị huỷ.

Trên đây là nội dung tư vấn về Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật hiện hành.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

🌍 Website: sjklaw.vn

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: