KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
  • 10/122021
  • Chuyên viên Thùy Linh

KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Toà án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ra các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, pháp luật cũng quy định cho các chủ thể có liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo nếu không đồng ý với phán quyết của Toà án. Vậy pháp luật hiện hành có quy định về kháng cáo như thế nào? Bài viết này sẽ nêu một số quy định liên quan đến việc kháng cáo trong tố tụng dân sự.

Kháng cáo trong tố tụng dân sự là gì?

Kháng cáo là một trong những quyền đặc biệt được pháp luật tố tụng dân sự trao cho đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình trong trường hợp đã có bản án xét xử sơ thẩm nhưng chưa có hiệu lực pháp luật và họ không đồng ý với bản án, quyết định đó, yêu cầu toà án cấp trên xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm.

Kháng cáo là hoạt động tố tụng mà các đương sự và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật trong quá trình tham gia tố tụng không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng bản án, quyết định đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm đó.

Người có quyền kháng cáo

Theo quy định tại Điều 271 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người có quyền kháng cáo bao gồm:

- Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại.

Thời hạn kháng cáo

Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau:

- Đối với bản án của Toà án cấp sơ thẩm:

+ Đương sự có mặt tại phiên toà: thời hạn sẽ là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

+ Đương sự vắng mặt tại phiên toà: thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

+ Trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày được tính từ ngày tuyên án.

- Đối với quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án thì thời hạn kháng cáo là 07 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

- Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.

- Đối với trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

Ngoài ra, kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng.

Thủ tục kháng cáo

- Đơn kháng cáo:

Đơn kháng cáo bao gồm các nội dung chính sau:

+ Thời gian (ngày, tháng, năm) làm đơn kháng cáo;

+ Họ tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;

+ Nội dung kháng cáo: kháng cáo toàn bộ hoặc phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

+ Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;

+ Chữ ký của người kháng cáo (trường hợp người kháng cáo không biết chữ thì có thể điểm chỉ).

+ Đối với trường hợp kháng cáo quá thời hạn theo quy định của pháp luật vì lý do chính đáng thì kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo nộp thêm một văn bản trình bày nguyên nhân nộp đơn kháng cáo quá hạn. Văn bản này trình bày lý do chính đáng và cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh đó là lý do chính đáng.

+ Ngoài ra, kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

- Khi hoàn tất xong đơn kháng cáo và các giấy tờ, tài liệu có liên quan, người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại Toà án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm. Trường hợp đơn kháng cáo gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

- Trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam thì nộp đơn kháng cáo cho cán bộ quản lý trại tạm giam, tạm giữ và cán bộ quản lý sẽ nhận đơn kháng cáo rồi chuyển đến Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã trực tiếp xét xử và ra bản án, quyết định bị kháng cáo.

Hậu quả của việc kháng cáo

- Đối với bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo thì chưa được đưa ra thi hành, trừ những trường hợp pháp luật quy định cho thi hành ngay.

- Đối với bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm hoặc những phần bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo

- Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu.

- Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết.

- Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo. Trường hợp này, Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định.

Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo.

Trường hợp thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo tại phiên toà phải được ghi vào biên bản phiên toà.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc kháng cáo trong tố tụng dân sự.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

🌍 Website: sjklaw.vn

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: