NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI BẢN ÁN LY HÔN CÓ HIỆU LỰC
  • 29/102021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI BẢN ÁN LY HÔN CÓ HIỆU LỰC

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, hòa thuận nhiều cặp vợ chồng lựa chọn chấm dứt hôn nhân để giải thoát cho cuộc hôn nhân lâm vào tình trạng trọng. Trên thực tế nhiều cặp vợ chồng, thậm chí là những người thích trong gia đình luôn lầm tưởng rằng một khi đã ly hôn và có bản án có hiệu lực mà Tòa án tuyên thì giữa hai vợ chồng không còn bất cứ một nghĩa vụ nào ràng buộc lẫn nhau. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy, khi hai vợ chồng ly hôn và Tòa tuyên bản án ly hôn có hiệu lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân chấm dứt, hay nói cách khác hai bên không còn là vợ chồng. Nhưng nếu hai bên có con chung thì vẫn phát sinh nghĩa vụ với con, hay nói cách khác là nghĩa vụ với con chung vẫn tiếp tục duy trì.

Luật HN&GĐ quy định các điều kiện đảm bảo chăm sóc con cái một cách tốt nhất khi hai vợ chồng tiến hành ly hôn và có con chung, đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho con một cách tốt nhất. Cụ thể như sau:

1. Nghĩa vụ chung trong việc chăm sóc con cái

          Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

          Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Qua đây ta thấy cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa cụ đối với con, chăm sóc nuôi dưỡng đối vớii con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng đã mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản riêng để tự nuôi sống, và vợ chồng có thể tự thỏa thuận về việc nuôi con , nếu không tự thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết, Tòa sẽ căn cứ vào các điều kiện như vật chất: nhà ở, phương tiện đi lại, sinh hoạt, thu nhập kinh tế… hay các điều kiện khác về mặt tinh thần tình cảm: thời gian nuôi nấng chăm sóc, giáo dục.. hay lối sống đạo đức… để từ đó đảm bảo cho con một môi trường tốt nhất để trưởng thành. Và khi con chung đủ từ 07 tuổi trở lên Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con. Nếu con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

2. Nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn

          Pháp luật quy định, hai bên vợ chồng có thể thỏa thuận việc chăm sóc con cái, ai là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng nếu không thống nhất đi đến thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết, tuy nhiên bên còn lại vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom không bị cản trở khi không trực tiếp nuôi dưỡng. Cụ thể:

          Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

 Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

 Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hay tài sản khác để đáp ứng nhu cầu cần thiết, thiết yếu đối với người không sống chung với mình mà mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi sống mình.

          Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

 Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

3. Nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con với người trực tiếp nuôi con

           Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

 Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

          Có thể thấy bao gồm các nghĩa vụ như:

          - Tôn trọng quyền con được sống chung với người trực tiếp nuôi con

          - Cấp dưỡng cho con

          - Chăm nom con…

          Nói tóm lại, khi hai bên vợ chồng đã ly hôn tuy nhiên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với con chung.

          Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

 

 

         

 

 

Tags : cấp dưỡng, con cái, gia đình, hôn nhân, Luật hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn, nghĩa vụ, thăm nom
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: