MỘT BÊN ĐÃ KẾT HÔN CÓ CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG HAY KHÔNG?
  • 29/102021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

MỘT BÊN ĐÃ KẾT HÔN CÓ CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG HAY KHÔNG?

          Vợ chồng sau khi ly hôn, quan hệ hôn nhân chấm dứt tuy nhiên vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với con chung, trong đó phải kế đến nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi sống mình.

          Pháp luật HN&GĐ quy định cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này.

          Tại Điều 107 Luật HN&GĐ năm 2014 cũng khẳng định rõ nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

          Trong quan hệ hôn nhân, nghĩa vụ cấp dưỡng phát sinh khi cha mẹ ly hôn và có con chung người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu. Khi đó, bên không trực tiếp nuôi dưỡng con sẽ có phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Cụ thể đó là:

           Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Ngoài ra, dù bị hạn chế quyền với con chưa thành niên thì cha mẹ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 87 Luật HN&GĐ năm 2014.

Từ đó có thể thấy, hai bên vợ chồng sau khi ly hôn có thể thỏa thuận về quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung, và bên còn lại tực hiện các quyền và nghĩa vụ, một trong những nghĩa vụ đó là nghĩa vụ cấp dưỡng.

Về mức cấp dưỡng: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về phương thức cấp dưỡng: Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng cho con được quy định cụ thể tại Điều 118 Luật HN&GĐ năm 2014:

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

- Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

- Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

- Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

- Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

- Trường hợp khác theo quy định của luật.

Qua các quy định trên có thể thấy, việc chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con chung khi hai bên vợ chồng sau khi ly hôn chấm dứt trong các trường hợp: Con đã thành niên, đủ khả năng lao động nuôi sống bản thân… thì nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt.

Việc một bên đã kết hôn thì nghĩa vụ cấp dưỡng không chấm dứt, pháp luật quy định nghĩa vụ cấp dưỡng nhằm đảm bảo cho bên được cấp dưỡng một khoản thu nhập có thể hỗ trợ phần nào, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho bên được cấp dưỡng lớn lên và trưởng thành. Do vậy, việc bên cấp dưỡng có kết hôn thì không chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng, vì việc kết hôn vẫn đảm bảo được các điều kiện để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Pháp luật đã quy định các trường hợp cụ thể như người cấp dưỡng chết hay đã trực tiếp nuôi dưỡng… thì việc cấp dưỡng sẽ chấm dứt.

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

 

 

 

 

 

 

Tags : cấp dưỡng, con cái, gia đình, Luật hôn nhân và gia đình 2014, ly hôn, nuôi con
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: