Hôn nhân gia đình và các vấn đề pháp lý liên quan
  • 09/102021
  • Trần Thị Thu Hoài

Hôn nhân gia đình và các vấn đề pháp lý liên quan

Cơ sở pháp lý:

               Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

               Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

               Luật nuôi con nuôi năm 2010

               Các văn bản pháp lý dưới luật kèm theo

I- Tổng quan các vấn đề trong quan hệ hôn nhân và gia đình

1. Hôn nhân là gì?

Hôn nhân là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Theo Luật Hôn nhân và gia đình hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà (Nhà nước không thừa nhận hôn nhân đồng giới) trên nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng và tự nguyện, đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật, nhằm chung sống với nhau suốt đời và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 giải thích: “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn”.   

2. Gia đình là gì?

Gia đình là tế bào của xã hội, là sản phẩm của xã hội, phát sinh và phát triển cùng sự phát triển của xã hội. Quan hệ bình đẳng của vợ và chồng trong gia đình thể hiện quan hệ bình đẳng nam và nữ ngoài xã hội. Hôn nhân là một quan hệ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, là tiền đề xây dựng gia đình.

Hiện nay, khái niệm gia đình được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình như sau: “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này”. Gia đình là sự liên kết của nhiều người dựa trên cơ sở hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau, cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, xây dựng gia đình, nuôi dạy thế hệ trẻ dưới sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

3. Luật hôn nhân gia đình là gì

Luật Hôn nhân và gia đình là tập hợp những quy định về chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lí cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, cụ thể là quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa những người thân thích ruột thịt khác.

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là những cách thức, biện pháp mà các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình tác động lên các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó, phù hợp với ý chí của Nhà nước.

II- Các vấn đề pháp lý của quan hệ hôn nhân và gia đình

1. Kết hôn

1.1 Kết hôn là gì?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”.

1.2. Điều kiện kết hôn đươc pháp luật quy định như thế nào?

Quy định cụ thể tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Để xác lập quan hệ hôn nhân thì hai bên chủ thể phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Điều kiện về độ tuổi

- Dựa trên tinh thần tự nguyện, không bị cưỡng ép, đe dọa, lừa dối

- Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị mất năng lực hành vi dân sự

- Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm kết hôn

Hôn nhân giữa những người cùng giới tính hiện nay chưa được Pháp luật Nhà nước ta công nhận.

1.3 Các quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng khi kết hôn

- Quan hệ về nhân thân giữa vợ và chồng

- Quan hệ về tài sản giữa vợ và chồng

2. Chấm dứt hôn nhân

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án (Căn cứ pháp lý khoản 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014).

Các vấn đề pháp lý về chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng:

- Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

- Trường hợp thuận tình ly hôn

- Ly hôn theo yêu cầu của một bên

Hậu quả pháp lý của việc ly hôn: Hậu quả pháp lý về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng; Hậu quả pháp lý về quan hệ giữa cha, mẹ – con; Hậu quả pháp lý khi chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn

3. Các vấn đề quan hệ giữa cha mẹ và con

- Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

- Nghĩa vụ và quyền của con

- Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng

- Nghĩa vụ và quyền giáo dục con

- Nghĩa vụ và quyền của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng

4. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Các vấn đề pháp lý:

- Kết hôn có yếu tố nước ngoài

- Ly hôn có yếu tố nước ngoài

- Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

- Nghĩa vụ cấp dưỡng khi có yếu tố nước ngoài

III- Tư vấn pháp lý về hôn nhân và gia đình

Trong đời sống hôn nhân gia đình bên cạnh những hạnh phúc, niềm vui còn phát sinh rất nhiều mâu thuẫn bất đồng, đỉnh điểm là có những mâu thuẫn bất đồng không thể tự thỏa thuận, thương lượng và hòa giải được giữa các chủ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình mà phải tìm đến bên thứ ba để giải quyết.

Pháp luật hôn nhân gia đình đang ngày càng hoàn thiện nhằm giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình khi không thể giải quyết được bằng hòa thuẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và làm đúng theo quy định của pháp luật.

Các nội dung pháp lý tư vấn hôn nhân và gia đình:

1. Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình về các thủ tục hành chính

Thủ tục đăng ký kết hôn: Điều kiện đăng ký kết hôn, hồ sơ đăng ký kết hôn, thủ tục kết hôn, kết hôn có yếu tố nước ngoài,…

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài: đăng ký kết hôn khi một bên định cư ở nước ngoài, kết hôn khi một trong hai bên có quốc tịch nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn,…

Thủ tục khai sinh cho con: khai sinh cho con không có cha, khai sinh cho con ngoài giá thú, khai sinh cho con khi bố mẹ không đăng ký kết hôn, thủ tục thêm tên cha vào giấy khai sinh,…

Thủ tục nhận con nuôi: điều kiện nhận con nuôi, hồ sơ thủ tục nhận con nuôi,…

Thủ tục xác nhận cha, mẹ, con: cách xác nhận quan hệ cha, mẹ, con; thủ tục nhân cha con,…

2. Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình về Các giao dịch của vợ, chồng, con cái

Thủ tục tặng cho tài sản của vợ, chồng: tài sản tặng cho chung vợ chồng, tài sản tặng riêng cho vợ hoặc chồng;…

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ trong thời kỳ hôn nhân: mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung của vợ chồng, soạn thảo văn bản thỏa thuận tài sản chung;…

Thủ tục phân chia tài sản vợ chồng sau thời kỳ hôn nhân: nguyên tắc phân chi tài sản chung của vợ chồng, xác định tài sản chung, tài sản riêng,…

Chia tài sản chung vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

3. Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình về giải quyết tranh chấp

Thủ tục hòa giải khi ly hôn; hồ sơ lý hôn, thẩm quyền hòa giải ly hôn,…

Thủ tục ly hôn đơn phương: hồ sơ lý hôn đơn phương, điều kiện ly hôn đơn phương, thẩm quyền giải quyết,…

Thủ tục thuận tình ly hôn: hồ sơ lý hôn thuận tình, chi phí ly hôn thuận tình

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài: thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn khi chồng hoặc vợ ở nước ngoài,…

Quyền nhận nuôi con khi ly hôn: quyền nuôi con khi ly hôn, cấp dưỡng cho con,…

Các vấn đề liên quan đến tài sản khi ly hôn

Mọi vướng mắc cần giải đáp hoặc để được sử dụng dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Luật sư CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Hotline yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn: 0962420486

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: sjk.law@hotmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng ./.

Tags : Các vấn đề pháp lý, Hôn nhân gia đình, SJK law
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: