GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023
 • 17/042023
 • Trợ lý Luật sư Duy Anh

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT, TNDN, TNCN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

Bài viết này cung cấp bạn đọc các quy định về gia hạn nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (CIT), Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT), và tiền thuê đất trong năm 2023 như sau:

LƯU Ý:

 • Quy định này CHỈ áp dụng cho các đối tượng được nêu tại Điều 3 Nghị định, không áp dụng cho tất cả doanh nghiệp và cá nhân.
 • Không áp dụng đối với Thuế GTGT khâu nhập khẩu
 1. Gia hạn nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT):

Các khoản nợ thuế VAT được phép gia hạn nộp đến cuối quý II/2023 (tức là đến hết ngày 30/06/2023) theo Thông tư 26/2020/TT-BTC.

 1. Kỳ tính thuế theo tháng được gia hạn thêm như sau:
 • Kỳ tính thuế tháng 03/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/10/2023
 • Kỳ tính thuế tháng 04/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/11/2023
 • Kỳ tính thuế tháng 05/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2023
 • Kỳ tính thuế tháng 06/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2023
 • Kỳ tính thuế tháng 07/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2023
 • Kỳ tính thuế tháng 08/2023 có thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12/2023
 1. Kỳ tính thuế theo quý được gia hạn thêm như sau:
 • Kỳ tính thuế quý 1/2023 có thời hạn nộp  chậm nhất là ngày 31/10/2023
 • Kỳ tính thuế quý 2/2023 có thời hạn nộp  chậm nhất là ngày 31/12/2023
 1. Gia hạn nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (CIT):

     Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định của Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 1. Gia hạn nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT) của Hộ Kinh Doanh và Cá Nhân Kinh Doanh:

     Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2023

 1. Tiền thuê đất:

     Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Tags : Doanh nghiệp, SJK law, Tin tức
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: