Tra cứu Văn bản Quy phạm pháp luật Mới và Đầy đủ nhất tại thư viện văn bản Luật SJKLaw. Thư viện pháp luật SJKLaw cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật giúp quý khách hàng có các căn cứ pháp lý vững chắc thi thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý

 

">

XỬ LÝ HÀNH VI MANG THAI HỘ KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 13/10/2021

1. Khái niệm mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, mang thai hộ không vì mục đích nhân đạo Căn cứ theo quy định tại Khoản 22 Điều 3 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định như sau : “ Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, khô...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: