CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014
  • 22/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 CĂN CỨ XÁC LẬP ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

  1. Hiểu như thế nào là đại diện? và đại diện giữa vợ và chồng?

Có nhiều khái niệm về đại diện, theo từ điển tiếng việt thì đại diện là sự thay mặt cho một cá nhân hoặc tập thể nào đó. Còn theo từ điển Luật học thì lại quy định đại diện là việc một người hoặc một cơ quan, tổ chức nhân danh người hoặc cơ quan tổ chức khác thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Bên cạnh đó, khoản 1 điều 134 Bộ luật DS cũng quy định về khái niệm này.

Từ khái niệm đại diện có thể đưa ra khái niệm đại diện giữa vợ và chồng là việc một bên vợ hoặc chồng nhân danh bên kia hoặc nhân danh vợ chồng, xác lập thực hiện, chấm dứt giao dịch theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, BLDS và các luật liên quan hoặc theo ý chí của vợ hoặc chồng thực ủy quyền cho chồng hoặc vợ thực hiện thay trong các giao dịch mà PL đòi hỏi phải có sự thỏa thuận của cả hai người, nhằm bảo đảm Quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của vợ chồng, của gia đình và của bên thứ ba trong giao dịch.

  1. Đại diện giữa vợ và chồng có đặc điểm gì?

Một là, vấn đề về đại diện giữa vợ và chồng chỉ được đặt ra khi hai người đã được pháp luật thừa nhận là vợ chồng hợp pháp

Hai là, vợ và chồng chỉ được đại diện cho nhau trong các quan hệ tài sản, còn đối với các quyền về nhân thân của mỗi bên vợ hoặc chồng thì nó gắn liền với bản thân vợ hoặc chồng và không thể đưa cho người khác đại diện thực hiện thay được.

Ba là, Khi xác lập quan hệ đại diện giữa vợ và chồng thì lợi ích giữa người đại diện và người được đại diện sẽ phải thống nhất với nhau, mặt khác trong nhiều trường hợp gắn liền với lợi ích chung của cả gia đình.

  1. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

 Theo điều 24 Luật hôn nhân & gia đình, và BLDS 2-15 đã quy định về hình thức đại diện của vợ chồng bao gồm: đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

- Việc đại diện giữa hai vợ chồng được thực hiện trong quan hệ vợ chồng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Được xác định trong các trường hợp như:

+ Trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 3/1/1987

+ Vấn đề kết hôn tuân thủ theo các điều kiện của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn

+ Và quan hệ hôn nhân đó được công nhận QHHN theo thông tư liên tịch năm 2016

Khi hai người có quan hệ hôn nhân hợp pháp thì họ có quyền đại diện cho nhau theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Vấn đề đại diện này được xác định theo quy định của Luật hôn nhân & gia đình, BLDS và các luật có liên quan khác. Khi hai người có quan hệ hôn nhân hợp pháp thì họ có quyền đại diện cho nhau theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Vấn đề đại diện này được xác định theo quy định của Luật hôn nhân & gia đình, BLDS và các luật có liên quan khác.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : gia đình, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Sjklaw
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: