XỬ LÝ HÀNH VI MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
  • 02/122021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

XỬ LÝ HÀNH VI MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Câu hỏi pháp lý:

          Xin chào Luật sư, vợ chồng tôi kết hôn đã nhiều năm nhưng mãi chưa thể có con. Vợ chồng tôi cũng chạy vạy khắp nơi, cầu khấn tổ tiên, tìm mọi biện pháp ngay cả sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản vẫn không thể mang thai. Chồng tôi cũng tính nhận con nuôi, tuy nhiên qua tìm hiểu và được mọi người tư vấn, tôi biết đến hiện nay pháp luật Việt Nam đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Nên tôi đã cùng với chồng tôi bàn bạc, tìm hiểu quy định của pháp luật thì biết đến điều kiện cần để một người có thể mang thai hộ là có quan hệ thân thích cùng hàng. Do đó, tôi đã quyết định nhờ em gái tôi đã sinh được hai bé. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi em gái tôi có bảo chồng và em ấy có bàn bạc đó là phải đưa cho gia đình em ấy 50 triệu đồng coi như phí mang thai hộ vì gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn thì vợ chồng em ấy mới đồng ý giúp đỡ. Vậy trong trường hợp này, vợ chồng em gái tôi có vi phạm mục đích mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không? Và pháp luật quy định xử lý như thế nào?

Yêu cầu tư vấn:

          Mang thai vì mục đích thương mại có vi phạm pháp luật hay không? Biện pháp xử lý?

Căn cứ pháp lý:

          Luật HN&GĐ năm 2014

          Nghị định 82/2020/NĐ-CP

          Bộ luật Hình sự năm 2015

Luật sư tư vấn:

          Chào bạn, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn. Trường hợp của bạn được Luật sư tư vấn như sau:

          Luật HN&GĐ năm 2014 cho phép hành vi mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đó là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

          Pháp luật HN&GĐ quy định rất rõ việc cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại, vì đây là hành vi vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam.

Mang thai hộ vì mục đích thương mại đó là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

          Qua đây ta có thể hiểu, việc mang thai hộ phải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của người được nhờ mang thai hộ, vì mục đích nhân đạo giúp đỡ người nhờ mang thai hộ chứ không phải vì bất cứ một lợi ích vật chất, kinh tế hay nói cách khác là tiền bạc, của cải, vật chất…

         Trong trường hợp của bạn, khi bạn đã tìm hiểu và nắm rõ quy định của pháp luật, cho nên bạn mới đến nhờ sự giúp đỡ của em gái. Tuy nhiên em gái và chồng đã yêu cầu bạn phải trả cho gia đình em ấy một khoản tiền là 50 triệu đồng với lý do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu của em gái bạn là trái với quy định của pháp luật, là hành vi mà pháp luật cấm thực hiện. Bởi vì pháp luật chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cứu giúp chứ không phải để thực hiện các giao dịch thương mại như mua bán.

          Và hành vi của em gái bạn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 60 Nghị định 82/2020/NĐ-CP đó là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

          Ngoài ra pháp luật hình sự cũng quy định hình phạt đối với hành vi tổ chức nmang thai hộ vì mục đích thương mại đó là :

           Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

- Đối với 02 người trở lên

- Phạm tội 02 lần trở lên

- Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức

- Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

          Do đó có thể thấy pháp luật quy định hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi mang thai hộ hay tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Câu hỏi pháp lý:

          Xin chào Luật sư, vợ chồng tôi kết hôn đã nhiều năm nhưng mãi chưa thể có con. Vợ chồng tôi cũng chạy vạy khắp nơi, cầu khấn tổ tiên, tìm mọi biện pháp ngay cả sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản vẫn không thể mang thai. Chồng tôi cũng tính nhận con nuôi, tuy nhiên qua tìm hiểu và được mọi người tư vấn, tôi biết đến hiện nay pháp luật Việt Nam đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Nên tôi đã cùng với chồng tôi bàn bạc, tìm hiểu quy định của pháp luật thì biết đến điều kiện cần để một người có thể mang thai hộ là có quan hệ thân thích cùng hàng. Do đó, tôi đã quyết định nhờ em gái tôi đã sinh được hai bé. Tuy nhiên trong quá trình trao đổi em gái tôi có bảo chồng và em ấy có bàn bạc đó là phải đưa cho gia đình em ấy 50 triệu đồng coi như phí mang thai hộ vì gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn thì vợ chồng em ấy mới đồng ý giúp đỡ. Vậy trong trường hợp này, vợ chồng em gái tôi có vi phạm mục đích mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay không? Và pháp luật quy định xử lý như thế nào?

Yêu cầu tư vấn:

          Mang thai vì mục đích thương mại có vi phạm pháp luật hay không? Biện pháp xử lý?

Căn cứ pháp lý:

          Luật HN&GĐ năm 2014

          Nghị định 82/2020/NĐ-CP

          Bộ luật Hình sự năm 2015

Luật sư tư vấn:

          Chào bạn, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn. Trường hợp của bạn được Luật sư tư vấn như sau:

          Luật HN&GĐ năm 2014 cho phép hành vi mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đó là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

          Pháp luật HN&GĐ quy định rất rõ việc cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại, vì đây là hành vi vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình ở Việt Nam.

Mang thai hộ vì mục đích thương mại đó là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

          Qua đây ta có thể hiểu, việc mang thai hộ phải hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của người được nhờ mang thai hộ, vì mục đích nhân đạo giúp đỡ người nhờ mang thai hộ chứ không phải vì bất cứ một lợi ích vật chất, kinh tế hay nói cách khác là tiền bạc, của cải, vật chất…

          Trong trường hợp của bạn, khi bạn đã tìm hiểu và nắm rõ quy định của pháp luật, cho nên bạn mới đến nhờ sự giúp đỡ của em gái. Tuy nhiên em gái và chồng đã yêu cầu bạn phải trả cho gia đình em ấy một khoản tiền là 50 triệu đồng với lý do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu của em gái bạn là trái với quy định của pháp luật, là hành vi mà pháp luật cấm thực hiện. Bởi vì pháp luật chỉ cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cứu giúp chứ không phải để thực hiện các giao dịch thương mại như mua bán.

          Và hành vi của em gái bạn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể sẽ bị xử lý hành chính theo quy định tại Điều 60 Nghị định 82/2020/NĐ-CP đó là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại.

          Ngoài ra pháp luật hình sự cũng quy định hình phạt đối với hành vi tổ chức nmang thai hộ vì mục đích thương mại đó là :

           Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

- Đối với 02 người trở lên

- Phạm tội 02 lần trở lên

- Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức

- Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

          Do đó có thể thấy pháp luật quy định hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi mang thai hộ hay tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014, Mang thai hộ, xử phạt vi phạm hành chính
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: