VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TY HỢP DANH
  • 06/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TY HỢP DANH

Tại Việt Nam, Luật doanh nghiệp không đưa ra một định nghĩa khái quát mà dùng những đặc điểm đặc trưng để mô tả. Theo đó, tại Điều 177 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:  

“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.”

Công ty hợp danh bao gồm 02 loại công ty đối nhân bao gồm:

+ Công ty hợp danh: chỉ bao gồm các thành viên hợp danh và các thành viêm chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình

+ Công ty hợp danh hữu hạn có hai loại thành viên bao gồm: Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn, không có quyền đại diện và quản lý công ty. Ngược lại, thành viên hợp danh sẽ là người quản lý, đại diện cho công ty và chịu trách nhiệm vô hạn.

Đặc điểm của công ty hợp danh

Thành viên của công ty hợp danh: có thể có hai loại thành viên là thanh viên hợp danh và thành viên góp vốn. Theo đó:

Đối với thành viên hợp danh phải là cá nhân, có ít nhất hai thành viên và phải có trong công ty. Nếu không có thành viên này, công ty hợp danh sẽ không thể thành lập và hoạt động.

Đối với thành viên góp vốn là cá nhân hoặc tổ chức, có thể có hoặc không có trong công ty hợp danh. Thành viên góp vốn sẽ giúp cho việc huy động vốn của công ty, tuy nhiên vai trò không quan trọng như thành viên hợp danh.

Trách nhiệm tài sản:

            + Thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp vào công ty. Ví dụ:  A góp 2 tỷ vào công ty B, khi công ty B làm ăn thua lỗ A chỉ chịu trách nhiệm đến hết 2 tỷ đã góp vào. Kể cả khi công ty B phá sản, A cũng không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng tài sản riêng của mình.

            + Thành viên hợp danh sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh của công ty. Ví dụ: A góp 2 tỷ vào công ty B, khi công ty B phá sản, làm ăn thua lỗ, nợ nần, A sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình đối với công ty.

Vốn của công ty hợp danh

Vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Thành viên công ty hợp danh có thể góp vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng,… các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể góp đủ khi thành lập hoặc có thể góp theo thời hạn và tiến độ cam kết góp đã được các thành viên nhất trí thông qua. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải có nghĩa vụ góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

+ Đối với thành viên hợp danh:  không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty, thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

+ Đối với thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên. Tại thời điểm góp đủ vốn, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

Việc huy động vốn của công ty hợp danh

Công ty hợp danh khi cần tăng vốn điều lệ, công ty sẽ huy động vốn bằng cách kết nạp thêm thành viên mới, tăng phần vốn góp của mỗi thành viên hay ghi tăng giá trị tài sản của công ty. Khi cần tăng vốn hoạt động, công ty có thể vay của các tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác để đáp ứng nhu cầu về vốn. Công tỉ hợp danh không được phát hành bất kì loại chứng khoán nào để công khai huy động vốn trong công chúng.

Về tư cách pháp lí

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty hợp danh
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh), danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký), bản sao hợp lệ các giấy tờ như  thẻ căn cước công dân; chứng minh thư nhân dân,..còn hiệu lực đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Bước 2:

Nếu đăng ký trực tiếp: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu đăng ký qua mạng điện tử: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Lưu ý về thời hạn giải quyết:  

- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/thu-tuc-thay-doi-chu-so-huu-do-trong...

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: