TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT THEO PHÁP LUẬT
  • 25/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT THEO PHÁP LUẬT

 

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT VÀ DI SẢN

Thừa kế là một hiện tượng pháp luật dân sự đặc biệt, có tính chất phức tạp vì gắn liền với quyền dân sự của mỗi cá nhân liên quan. Pháp luật về thừa kế được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015, cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo đó, các đối tượng được Khoản 1, Điều 621, Bộ luật dân sự 2015 không được quyền thừa kế nhà đất và di sản:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC DI CHÚC MÀ VẪN ĐƯỢC THỪA KẾ ĐẤT VÀ SI SẢN

Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ mà những chủ thể thuộc Điều 621 vẫn được hưởng di sản là quyền sử dụng đất, nhà ờ hoặc cả đất và nhà, nếu người để lại di sản biết rõ hành vi của người đó mà vẫn cho họ hưởng di sản. (Khoản 2, Điều 621, Bộ luật dân sự 2015).

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015, những người được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc bao gồm: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Những đối tượng này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Trong trường hợp con đã thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ khả năng lao động nhưng người lập di chúc không cho người con đó hưởng thì người con đó không có quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc. Trong điều kiện toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở được thừa kế theo di chúc hợp pháp, thì người con có đủ khả năng lao động không được hưởng thừa kế là quyền sử dụng đất, nhà ở nếu người lập di chúc không cho người con đó hưởng.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật dân sự 2015, Luật đất đai 2013
popup

Số lượng:

Tổng tiền: