TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH VỚI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH
  • 16/082022
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH VỚI TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

1. Một số điểm tương đồng:

Theo đó, tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; và tội có ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại hai nhóm tội khác nhau; là nhóm tội xâm phạm tính mạng và nhóm tội xâm phạm sức khỏe của người khác.

2. Một số điểm khác biệt:

Tuy nhiên, hai tội phạm này lại có một số điểm giống nhau đó là:

Thứ nhất, người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Bên cạnh đó, trạng thái tinh thần của người phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội là bị kích động mạnh; bởi hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân. Điều này có nghĩa là, hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân; là nguyên nhân duy nhất dẫn đến trạng thái tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội.

Khách thể của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là tính mạng con người. Còn khách thể của tôi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh chủ yếu là sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, hậu quả của tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh phải là chết người. Còn hậu quả của tội có ý gây thương tích; hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hậu quả thương tích; hoặc tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên.

Ngoài ra, lỗi, mục đích của người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; là có ý tước đi tính mạng của nạn nhân; do vậy khi thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng của nạn nhân; người phạm tội thấy trước được hậu quả chết người xảy ra. Còn lỗi, mục đích của người phạm tội cố ý gây thương tích; hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân, không mong muốn nạn nhân chết.

Trường hợp, hành vi gây thương tích và hậu quả của thương tích dẫn đến chết người thì hậu quả nằm ngoài ý muốn của người phạm tội (vô ý đối với hậu quả chết người).

————————————————

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : bộ luật hình sự, tội giết người
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: