TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
  • 03/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1. Khái quát chung:

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (TNHS) là các tình tiết được quy định trong BLHS; với tính chất là các tình tiết tăng nặng chung làm cho mức độ nguy hiểm của trường hợp phạm tội; cụ thể của một loại tội phạm tăng lên một cách đáng kể so với trường hợp bình thường. Do đó, nó được coi là một trong những căn cứ để tăng nặng TNHS; đối với trường hợp phạm tội đó khi Tòa án quyết định hình phạt.

2. Đặc điểm chung:

– Tình tiết tăng nặng TNHS được nhà làm luật ghi nhận trong BLHS năm 2015. Chứ không thể quy định trong bất kỳ các văn bản pháp lý nào khác hoặc không thể do Tòa án tự xem xét để cân nhắc như tình tiết giảm nhẹ TNHS.

– Tình tiết tăng nặng TNHS xuất hiện trong một vụ án cụ thể. Đối với người phạm tội cụ thể và chỉ làm thay đổi mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội trong vụ án đó theo hướng nghiêm khắc hơn. Và chỉ trong phạm vi một cấu thành tội phạm cụ thể tương ứng trong Phần các tội phạm BLHS, chứ không làm thay đổi tinh chất của tội phạm ấy.

– Trường hợp tình tiết tăng nặng TNHS được luật quy định với tính chất là yếu tố định tội; đối với một tội phạm tương ứng cụ thể. Có nghĩa tình tiết này làm thay đổi tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi; thì trong việc quyết định hành phạt đối với người phạm tội, Tòa án nhất thiết không thể xem xét nỏ với tinh chất là tinh tiết tăng nặng chung được quy định tại khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015.

– Tình tiết tăng nặng TNHS mang tính chất ổn định về số lượng và nội dung. Mặc dù vậy, nếu trong thực tiễn đời sống xuất hiện những tình tiết làm thay đổi mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm theo hướng nghiêm khắc hơn thì nó sẽ được nhà làm luật bổ sung cho phù hợp với tình hình xã hội và ngược lại sẽ bị loại bỏ khỏi BLHS.

3. Ý nghĩa:

Về mặt pháp lý:

Chúng có ý nghĩa làm tăng nặng hình phạt đối với người đã thực hiện tội phạm cụ thể đó. Hơn nữa, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cá thể hoá hình phạt. Nó cho phép đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội đã thực hiện, đây là một trong những cơ sở để đánh giá TNHS đối với người phạm tội.

Về mặt chính trị-xã hội:

Việc quy định và áp dụng các tình tiết tăng nặng đúng đắn sẽ giúp cho việc cá thể hóa khi quyết định hình phạt thể hiện ở chỗ tòa án phải căn cứ vào các quy phạm PLHS và ý thức pháp luật, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ; để quyết định đối với bị cáo một loại và mức hình phạt cụ thể.

Về mặt phòng ngừa tội phạm:

Thể hiện tính nghiêm minh của chính sách hình sự, hình phạt; từ đó, người phạm tội nhận thức được tội lỗi của mình để tích cực giáo dục cải tạo.

Áp dụng các tình tiết tăng nặng TNHS đúng đắn còn đảm bảo tính răn đe, giáo dục chung của hinh phạt. Chỉ khi quyết định áp dụng hình phạt của Tòa án phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm được thực hiện, nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ TNHS thì mới thuyết phục được công dân về sự công bằng của pháp luật, về việc công lý được thực thi.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật hình sự 2015
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: