TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TY TNHH
  • 03/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TY TNHH

Câu hỏi tình huống:

A, B, C và D muốn cùng nhau góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ABC, trong đó, A đang là giảng viên đại học công lập và trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của A. C là giám đốc, là đại diện theo pháp luật của công ty.

Hỏi: 1. A là giảng viên đại học có được góp vốn làm thành viên công ty TNHH hay không?

2. Giả sử A không tham gia góp vốn nữa chỉ còn B,C,D. Công ty TNHH BCD thành lập và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 10/10/2020. Vậy, B có thể rút lại phần vốn góp vào công ty khi không đồng tình với việc chia lợi nhuận không? Nếu rút thì rút bằng cách nào?

Căn cứ pháp lý: Luật DN 2020, Luật viên chức 2010

  1. A là giảng viên đại học có được góp vốn làm thành viên công ty TNHH hay không?

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức: “viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, các hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.”

Ngoài ra, khoản 24 Điều 4 Luật DN 2020 quy định: 24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Như vậy, theo các căn cứ trên A không được quyền tham gia góp vốn công ty TNHH vì khi tham gia góp vốn đồng nghĩa với việc A có tư cách thành viên trong hội đồng thành viên và có vai trò quản lý công ty.

Tuy nhiên, A có quyền được tham gia góp vốn vào loại hình công ty cổ phần với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là thành viên của hội đồng quản trị hoặc thành viên trong ban kiểm soát. Với công ty hợp danh, A không được tham gia với tư cách là thành viên hợp danh nhưng được tham gia với tư cách là thành viên góp vốn ( vì thành viên hợp danh chịu trách nhiệm quản lý công ty)

  1. B có thể rút lại phần vốn góp vào công ty khi không đồng tình với việc chia lợi nhuận không? Nếu rút thì rút bằng cách nào?

Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về các trường hợp rút vốn khỏi doanh nghiệp. Cụ thể, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Khoản 2 Điều 50 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Nghĩa vụ của thành viên: Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

Như vậy, đối với việc B là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức trừ các trường hợp yêu cầu mua lại phần vốn đã góp, chuyển nhượng hay thay đổi vốn góp trong những trường hợp đặc biệt được quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật doanh nghiệp 2020. Trường hợp này B không thể rút vốn khỏi công ty mà chỉ có thể chuyển nhượng phần vốn góp hoặc công ty sẽ mua lại phần vốn góp của B. B có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 51 Luật DN 2020, “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.”

 

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Công ty TNHH, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: