THỦ TỤC TỪ CHỐI HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
  • 30/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THỦ TỤC TỪ CHỐI HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Từ chối hưởng di sản là quyền của người thừa kế

Người thừa kế có quyền từ chối hưởng di sản trừ trường hợp từ chối hưởng di sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản với người khác. Bởi vì khi nhận thừa kế bao gồm cả việc phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản trong phạm vi di sản mà người chết để lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quy định cụ thể tại Điều 615, 620 BLDS năm 2015.

2. Điều kiện để từ chối hưởng di sản

- Người từ chối phải là người có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật

- Việc từ chối không nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản với người khác: nghĩa vụ trả nợ…

- Việc từ chối hưởng di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

-  Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản: đây là một điểm mới tiến bộ của BLDS năm 2015 so với BLDS năm 2005 bởi vì trước đây việc từ chối nhận di sản chỉ được thực hiện trong 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế sau thời hạn này nếu không từ chối thì được coi như là đồng ý nhận thừa kế. Tuy nhiên quy định như vậy là chưa phù hợp bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập.

3. Thủ tục từ chối nhận di sản

- Lập văn bản từ chối nhận di sản có công chứng. Tại Điều 59 VBHN số 07 của VPQH hợp nhất Luật công chứng năm 2014 quy định: Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

- Gửi văn bản từ chối nhận di sản đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, UBND xã phường thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế để biết về việc từ chối nhận di sản.

Lưu ý: Khi công chứng văn bản từ chối nhận di sản cần cung cấp bản sao di chúc nếu là hưởng thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản và người yêu cầu công chứng cho văn phòng công chứng, giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

4. Các trường hợp từ chối nhận di sản không có hiệu lực

- Từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trách nhiệm tài sản với người khác

- Thực hiện việc từ chối nhận di sản sau thời điểm mở thừa kế

- Việc từ chối không thực hiện bằng văn bản và không được gửi đến những người liên quan

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty SJKLAW chúng tôi.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH SJKLAW

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà NộiNội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Bộ luật Dân sự 2015, Thừa kế, Từ chối hưởng di sản thừa kế
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: