THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  • 01/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Với tính chất loại hình doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu nên toàn bộ vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân đầu tư. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký và có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư. Trong quá trình hoạt động và kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tăng hoặc giảm vốn đầu tư, đồng thời phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Chủ đầu tư chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký. DNTN không có tài sản riêng, tài sản của doanh nghiệp tư nhân vẫn là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Qua bài viết này, SJKLaw phân tích cụ thể các bước để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, thủ tục bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, theo mẫu tại Thông tư số 01/2021 TT-BKHĐT);

+ Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021 NĐ-CP (cụ thể:Đối với công dân Việt Nam: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực)

+Giấy ủy quyền cho SJKLaw thay mặt quý khách thực hiện thủ tục

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền là SJKLaw nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền là SJKLaw nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Lưu ý về thời hạn:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về trình tự thực hiện:

Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông báo về việc thay đổi vốn đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Khi nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục:

+ Có hồ sơ hợp lệ;

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

+ Trong trường hợp để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật của thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới cho doanh nghiệp;

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Chủ doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Thay đổi vốn đầu tư, Trình tự thủ tục, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: