THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
  • 12/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

Giám đốc thẩm là việc xem xét lại bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đã bị kháng nghị do phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong quá trình giải quyết.

1. Lý do: xem xét mở lại vụ án dân sự (Điều 283 BLTT Dân sự năm 2004)

Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án.

– Vi phạm nghiêm trọng quy trình pháp lý.

– Có lỗi nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

2. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục hủy bản án gốc: (Điều 285 BLTT dân sự 2004)

– Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân: chấp nhận bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân các cấp, trừ quyết định huỷ bỏ của Uỷ ban tư pháp Toà án nhân dân tối cao.

– Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân khu vực ký quỹ.

Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm đối với vụ án dân sự

Căn cứ Điều 288 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011 “Điều 288. Thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự có thẩm quyền, trong thời hạn ba năm, kể từ ngày có bản án. hoặc để kháng cáo quyết định của tòa án, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 của điều này. nhưng có đủ các điều kiện sau đây thì thời hạn phản đối có thể được kéo dài thêm hai năm, kể từ ngày hết thời hạn phản đối:

a) Các bên liên quan đã gửi yêu cầu bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 284 của Bộ luật này và sau khi kết thúc thời hạn phản đối quy định tại khoản 1 Điều này, các bên liên quan tiếp tục đưa ra yêu cầu; quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án vi phạm pháp luật quy định tại Điều 283 của Bộ luật này, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bên và bên thứ ba, xâm hại hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị trước khi họ có lỗi. trong những câu này hoặc quyết định đúng.

Đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định tư pháp có hiệu lực pháp luật sau thủ tục giám đốc thẩm đối với đương sự: TTLT-TANDTC-VKSNDTC

– Đơn đề nghị được lập theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo TTLT số 03 / 2013

– Người nộp đơn là thể nhân phải ký tên hoặc để lại dấu vân tay và có xác nhận của Ủy ban nhân dân thành phố của khu phố hoặc cơ quan nơi người đó cư trú hoặc cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân của họ.

– Nếu người nộp đơn là cơ quan công quyền hoặc tổ chức, phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan hoặc tổ chức đó. Thẩm quyền xét các vụ việc dân sự: (Điều 297 BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011)

Xem thêm: Nghĩa vụ chứng minh của đương sự

Uỷ ban phúc thẩm có các quyền sau đây:Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định cuối cùng của Tòa án; Lật lại bản án, quyết định cuối cùng của Tòa án và xác nhận rằng bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã bị hủy bỏ hoặc sửa đổi; Lần đầu tiên hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định tư pháp.

– thủ tục tòa án hoặc thủ tục mới; Quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và Quyết định đình chỉ vụ án.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Tố tụng dân sự
popup

Số lượng:

Tổng tiền: