THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI
  • 01/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

Tại khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.”

Doanh nghiệp có quyền thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của nước đặt văn phòng đại diện.Việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật của nước doanh nghiệp đăng ký thành lập văn phòng đại diện và có văn bản thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh Việt Nam về việc thành lập lập văn phòng đại diện ở ngoài.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và giao dịch, các doanh nghiệp thường thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh. Vì thế, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài cũng là phương án hữu hiệu để mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh. SJKLaw trình bày cụ thể các bước để tiến hành thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài ( theo mẫu tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

+ Giấy ủy quyền cho SJKLaw thay mặt quý khách thực hiện thủ tục

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền là SJKLaw gửi trực tiếp thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài tới phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký  hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Lưu ý về thời hạn:

- Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Về trình tự thực hiện:

+ Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

+ Khi chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Phòng đăng ký kinh doanh để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Những yêu cầu khi thực hiện thủ tục:

+ Có hồ sơ hợp lệ gồm đầy đủ giấy tờ nêu tại bước 2 và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+  Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

+ Việc doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

 

 

Tags : Các vấn đề pháp lý, Chi nhánh, Doanh nghiệp, Nước ngoài, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Trình tự thủ tục, Tư vấn, Văn phòng đại diện
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: