THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH 82/2020/ND-CP
  • 29/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH 82/2020/ND-CP

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH 82/2020/ND-CP THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH THEO NGHỊ ĐỊNH 82/2020/ND-CP

1. Khái niệm thẩm quyền XPVPHC là gì? 

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt đã áp dụng những hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân hay tổ chức đã thực hiện một hoặc một số những hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính.

Thầm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có thể hiểu là tổng hợp các quyền & nghĩa vụ hành động và quyết định của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống bộ máy Nhà nước do pháp luật quy định nên họ có đầy đủ các loại quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân & GĐ nói riêng và VPHC nói chung. 

2. Thẩm quyền xử phạt hành chính trong LV Hôn nhân & GĐ quy định ra sao? 

Các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực hôn nhân và gia đình được quy định tại Nghị định 82/2020/ND-CP như sau:

* Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, họ có những quyền như sau: 

-  Thứ nhất, họ có quyền được Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân & gia đình;

Đối với  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, họ  có quyền:

- Được xử phạt là Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

-  Đó là quyền xử phạt về Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân & gia đình

* Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra

 Thanh tra viên Tư pháp đang thi hành công vụ có quyền:

- Họ có quyền Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân & gia đình

Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có quyền:

-Đó là Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp; hôn nhân & gia đình

Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp có quyền:

- Với chức danh này, có quyền Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: