QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN  CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

[caption id="attachment_7445" align="aligncenter" width="960"]QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI[/caption]

Quan hệ hôn nhân (QHHN) theo pháp luật hiện hành 

 Quan hệ hôn nhân là quan hệ bao gồm tổng thể quan hệ về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng và quan hệ ly hôn. Do đó, nội dung pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài gồm 3 vấn đề: Vấn đề pháp lý về quan hệ kết hôn, Quan hệ vợ chồng và quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Về quan hệ kết hôn có chưa yếu tố nước ngoài

Thứ nhất, về điều kiện kết hôn

Theo điều 126 Luật HN&GĐ năm 2014: “ Kết hôn có yếu tố nước ngoài

  1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.
  1. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.”

     Hai bên nam nữ muốn kết hôn với nhau phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Về độ tuổi kết hôn: Nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi.

- Việc kết hôn do hai bên nam và  nữ tự nguyện quyết định

- Việc kết hôn không phụ thuộc vào một trong các trường hợp cấm kết hôn

Bên cạnh đó, khi kết hôn với công dân VN, người nước ngoài phải tuân theo các quy định về điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước ngoài mà người đó là công dân.

- Điều kiện kết hôn của công dân VN với công dân các nước đã ký kết HĐTTTP với Việt Nam sẽ căn cứ theo các quy định của hiệp định, HĐTTTP giữa VN với các nước

Thứ hai về nghi thức kết hôn

- Trong các HĐTTTP giữa Vn với nước ngoài ghi nhận nguyên tắc chung là nghi thức kết hôn được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi tiến hành kết hôn. Tuy nhiên, cũng có những bổ sung, chẳng hạn, trong hiệp định giữa VN- Séc.

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn được quy định từ điều 19 đến điều 26 và điều 49

2. Quan hệ vợ chồng có yếu tố nước ngoài

- Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng bao gồm các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản.

- Pháp luật Việt Nam có thể được áp dụng để điều chỉnh quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản có yếu tố nước ngoài.

- Xung đột pháp luật về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng còn được giải quyết trên cơ sở các nguyên tắc được ghi nhận các quan HĐTTTP mà Việt Nam ký với nước ngoài

3. Quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài

- Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở VN được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của VN theo quy định của Luật HHNVGĐ.

- Trong trường hợp bên là công dân VN không thường trú ở VN vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết thoe pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ, chồng, nếu không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật VN

- Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn sẽ tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó

- Giải quyết xung pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài còn được đề cập trong các HĐTTTP mà Việt Nam ký kết với các nước.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

?Ô?? ?? ??Ậ? ???? ??????

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: