QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH  CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
  • 25/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Quan hệ gia đình

Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài gồm quan hệ cha, mẹ, con; quan hệ cấp dưỡng và quan hệ nuôi con nuôi.

1. Quan hệ cha, mẹ, con

Thứ nhất, về quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ, con

- Luật HNVGĐ năm 2014 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh các quan hệ HNVGĐ nhưng vẫn chưa có điều khoản riêng biệt và cụ thể điều chỉnh quan hệ quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa cha, mẹ, con.

- Đa số các HĐTTTP giữa Việt Nam với ccas nước đều áp dụng nguyên tắc Luật quốc tích của người con để giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ cha, mẹ và con. Theo đó quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ, con tuân theo pháp luật của nước ký kết mà người con là công dân.

- về thẩm quyền giải quyết các vụ việc có liên quan đến quan hệ pháp lý giữu cha, mẹ và con theo các HĐTTTP, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là cơ quna tư pháp của các nước ký kết mà người con là công dân cũng như nước ký kết nơi người con thường trú.

Thứ hai, về xác định cha, mẹ, con

- Căn cứ pháp lý: Điều 128 Luật hôn nhân và gia đình

- Điều kiện nhận cha, mẹ, con; thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài được quy định cụ thể tại mục 3 và 6 chương III nghị định 126/2014/NĐ-CP

- Thẩm quyền giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến vấn đề này theo các HĐTTTP thường là tòa án nới người con thường trú

2. Về vấn đề cấp dưỡng giữa cha, mẹ, con

- Chưa có quy định cụ thể trong các quy định pháp luật trước đây, Tuy nhiên Luật HNVGĐ năm 014 đã có quy định về vấn đề này tại điều 129

- Vấn đề cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài được điều chỉnh trong một số HĐTTTP giữa VN với các nước theo các nguyên tắc khác nhau phù hợp với việc điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: