QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỊNH SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
  • 11/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỊNH SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Quy định của pháp luật về chế định sơ thẩm trong vụ án dân sự

Để hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế định sơ thẩm trong vụ án dân sự và tạo điều kiện thuận lợi cho Kiểm sát viên và các bên tham gia tố tụng, tác giả đã đặt ra giai đoạn chuẩn bị cho những người nghe chính, có quyền lợi, nghĩa vụ tham gia. thủ tục bổ sung điều khoản đình chỉ giải quyết phản công và yêu cầu độc lập theo Điều 217 Khoản c Luật Tố tụng dân sự, đề nghị không tính lại. 2015

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự (VADS) là giai đoạn thứ hai của quá trình tố tụng dân sự.

Thực hiện tốt việc chuẩn bị xét xử sơ thẩm VADS có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xét xử, giúp Tòa án xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, đầy đủ nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Không chỉ vậy, chuẩn bị xét xử còn góp phần xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án, giúp Hội đồng xét xử có quan điểm đúng đắn để giải quyết vụ án nhanh chóng, dứt điểm và đảm bảo đúng pháp luật; hạn chế thấp nhất những sai lầm, thiếu sót trong xét xử và tình trạng án sơ thẩm bị hủy, sửa do vi phạm.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm VADS còn có một số vướng mắc, bất cập như sau:

Về thời hạn và gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

Một mặt, Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định giai đoạn chuẩn bị tố tụng chung ở giai đoạn tố tụng. Đồng thời, thời hạn chuẩn bị thủ tục đối với các vụ án kinh doanh, thương mại (nhiều loại hình hoạt động của doanh nghiệp, thu thập chứng cứ ở nhiều địa điểm, nhiều nguồn khác nhau, quy trình thu thập chứng cứ, cung cấp các thủ tục pháp lý liên quan là 2 tháng). Tài liệu, v.v.) ngắn hơn các loại trường hợp khác. Điều này không đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Về vấn đề này, chúng tôi cho rằng các quy định của BLTTDS 2015 về giai đoạn chuẩn bị cho các vấn đề kinh tế và thương mại cần được thay đổi để phù hợp với giai đoạn chuẩn bị cho tố tụng dân sự (04 tháng). Ngoài ra, cần tổng kết thực tiễn việc chuyển giai đoạn chuẩn bị chung vụ án dân sự sang phân loại tư pháp.

Thứ hai, không quy định rõ ràng về việc kéo dài thời gian chuẩn bị cho thủ tục sơ thẩm, trong trường hợp phức tạp, do khuyết tật không thể tránh khỏi hoặc khách quan. Do đó, không có văn bản nào hướng dẫn việc gia hạn tố tụng của vụ án phức tạp, và thẩm phán thường thua trong việc gia hạn tố tụng vụ án, kể cả việc gia hạn mà không có quyết định, không có sự tham gia tố tụng của các bên liên quan trong vụ án. (Các bên tham gia tố tụng thường phàn nàn về sự chậm trễ trong việc thụ lý vụ án vì họ không biết rằng vụ án đã được gia hạn …).

Hiện nay, hệ thống các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017 / NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có mẫu đối với các quyết định về việc gia hạn chuẩn bị không. quyết định.Mặt khác, các thuật ngữ “sự kiện không thể tránh khỏi” và “khuyết tật khách quan” vẫn chưa cụ thể. Trong khi đó, Nghị quyết 05/2012 / NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được thông qua, hướng dẫn thi hành nhiều quy định của Phần 2 “Thủ tục giải quyết các vụ việc tại Tòa án”.

“Phiên tòa thứ nhất” của Bộ luật Dân sự (Nghị quyết 05/2012) đã hết hiệu lực mà không có văn bản thay thế, gây khó khăn cho Tòa án và Cơ quan công tố trong việc áp dụng pháp luật.

Xem thêm: Tố tụng trong vụ án dân sự

Vì vậy, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ sớm có văn bản hướng dẫn về vấn đề này hoặc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 05/2012 nhằm tiếp tục vận dụng đúng tinh thần của Nghị quyết 05/2012 mà Nghị quyết đã đề nghị ban hành. Bộ luật Dân sự năm 2015 có giải thích các khái niệm “biện minh”, “trường hợp phức tạp” và “khuyết tật khách quan”.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Tố tụng dân sự
popup

Số lượng:

Tổng tiền: