QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN
  • 05/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN

Chủ thể của hợp đồng thuê khoán TS là các bên tham gia vào hợp đòng thuê khoán bao gồm bên thuê khoán và bên cho thuê khoán. Bên cho thuê khoán thường là CSH tài sản nhưng cũng có nhiều trường hợp thì bên cho thuê khoán là người có thẩm quyền cho thuê đất, rừng, mặt nước chưa khai thác.

Các bên thuê khoán TS có thể là cá nhân hoặc là pháp nhân. Và đồng thời khi tham gia vào hợp đồng thuê khoán thì ccas bên chủ thể phải đáp ứng được các điều kiện chủ thể do PL quy định.

1, Bên cho thuê khoán

Trong hợp đồng thuê khoán TS thì bên cho thuê khoán được xác định thường là chủ sở hữu của TS thuê khoán, tùy vào từng đối tượng thuê khoán cụ thể thì bên cho thuê khoán có thể là các chủ thể khác nhau

Thứ nhất, về loại hợp đồng thuê khoán TS có đối tượng là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác. Do đối tượng của loại hợp đồng thuê khoán này là những Ý đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân nên chỉ có những chủ thể có thẩm quyền được NN trao quyền đại diện quản lý NN mới có thể trở thành chủ thể của hợp đồng với tư cách là bên cho thuê khoán.

Thứ hai, đối tượng cho thuê khoán là cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sx cùng với trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tS thuê khoán thì bên cho thuê phải là CSH hợp pháp của TS đó hoặc TS đó có thể không phải là của bên cho thuê trong trường hợp người thuê khoán cho thuê lại TS đó, nếu được bên cho thuê ban đồng đồng ý

Thứ ba, tương tự như các loại TS khác thì đối tượng là gia súc thì bên cho thuê phải là chủ sở hữu hợp pháp của chúng hoặc là người được CSH ủy quyền giao kết hợp đồng hoặc gia súc đó có thể không phải là của bên cho thuê trong trường hợp thuê khóa cho thuê lại gia súc đã thuê theo hợp đồng, nếu được bên cho thuê ban đầu đồng ý.

xem thêm: BLDS 2015

2, Bên thuê khoán

Có thể hiểu bên thuê khaosn TS là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ NLHVDS do pháp luật quy định. Bên cạnh đó để có thể trở thành một chủ thể của hợp đồng thêu khoán thì họ phải có nhu cầu thuê TS để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi túc từ TS đó.

Điều kiện để một cá nhân trở thành chủ thể của hợp đồngt huê khoán TS thì cá nhân đó phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, và không thuộc những trường hợp bị mất NLHVDS hay bị hạn chế NLHVDS hay có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. Còn đối với chủ thể là tổ chức thì phải có chức năng, NV, quyền hạn được NN cho phép phù hợp với nhu cầu sử dụng TS thuê khoán đó.

Và tùy vào từng trường hợp cụ thể, tùy từng đối tượng thuê khoán mà bên thuê khoán phải đáp ứng các điều kiện khác nhau về năng lực chủ thể.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : bên cho thuê khoán, bên thuê khoán, hợp đồng dân sự, hợp đồng thuê khoán
popup

Số lượng:

Tổng tiền: