PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN RIÊNG?
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN RIÊNG?

PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN RIÊNG? PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI TÀI SẢN RIÊNG?

1. Xác định quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản riêng

a. xác định quyền của vợ chồng là chủ sở hữu tài sản riêng

- Về nguyên tắc một bên vợ, chồng có tài sản riêng thì có quyền sở hữu độc lập và toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó mà không phụ thuộc vào ý chí bên kia.

- Với tư cách là chủ sở hữu, vợ chồng sẽ tự quản lý tài sản riêng của mình. Tuy nhiên trong trường hợp có người không thể tự mình trực tiếp quản lý tài sản đó do các điều kiện chủ quan, khách quan thì có thể  ủy quyền cho người khác quản lý tài sản của mình.

- Trường hợp tài sản riêng của một bên vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung, hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì trong trường hợp này một bên vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản riêng có quyền ủy quyền cho bên kia thay mặt mình xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến tài sản đó.

- Với tư cách là chủ sở hữu tài sản thì hai bên vợ, chồng sở hữu tài sản sản riêng đó có quyền nhập hay không nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Xem thêm: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

- Xét trên phương diện quan hệ hôn nhân và gia đình, vợ chồng phải đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình nên khi vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế mỗi bên

- Sau khi đưa tài sản riêng vào sử dụng chung mà hoa lợi, hoa tức từ tài sản riêng để trở thành nguồn sống duy nhất của gia đình tức là hoa lợi, lợi tức đó là cần thiết để đảm bảo cho đời sống của gia đình, nếu không còn nguồn hoa lợi, lợi tức này nữa thì không thể đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của gia đình.

b. xác định nghĩa vụ của vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản riêng

- Bên chủ sở hữu tài sản có nghĩa vụ sử dụng tài sản để thanh toán các nghĩa vụ riêng về tài sản.

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, vợ, chồng phải sử dụng tài sản riêng của mình để thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn

+ Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng trừ trường hợp nghĩa vụ phát dinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ chồng nhưng hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất cảu gia đình thì việc định đoạt này phải có sự đồng ý của vợ, chồng hoặc nghãi vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình

+ Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu gia đình

+ Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng

2. Xác định quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng của chồng, vợ mình

a, Xác định quyền của vợ, chồng đối với tài sản riêng của chồng, vợ mình

- Vợ chồng không phải là chủ sở hữu tài sản riêng của chồng, vợ mình nếu vợ chồng có thỏa thuận về việc đưa tài sản riêng vào sử dụng chung hoặc bên là chủ sở hữu tài sản mặc nhiên thừa nhận việc sử dụng chung đó và không có ý kiến phản đối.

- Trong trường hợp bên vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản riêng không thể tự quản lý cũng không ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng cảu họ thì bên chồng, vợ còn lại có quyền quản lý tài sản đó.

- Trong trường hợp bên vợ, chồng là chủ sở hữu tài sản riêng không thể tự quản lý và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng cảu họ thì bên chồng, vợ còn lại có quyền quản lý tài sản đó.

- Khi định đoạt tài sản riêng, bên vợ, chồng không phải là chủ sở hữu tài sản còn có quyền thể hiện ý chí đồng ý hoặc không đồng ý khi chồng, vợ mình định đoạt phần tài sản của họ trong trường hợp tài sản đó đã được đưa vào sử dụng chung và hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó là nguồn sống duy nhất.

b. Xác định nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng của chồng vợ mình

- Nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản riêng của chồng, vợ mình, không được ép buộc chồng, vợ mình phải nhập tài sản riêng vào tài sản chung hoặc cản trở chồng, vợ mình thực hiện các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của họ không phải là chủ sở hữu không được tự định đoạt tài sản riêng cảu chồng, vợ mình khi chưa được họ đồng ý

- Bên vợ chồng không phải chủ sở hữu tài sản riêng cũng có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản riêng của chồng vợ mình được đưa vào các giao dịch nhằm phục vụ cho nhu cầu chung của gia đình.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: