MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

  1. Quy định về căn cứ xác định tài sản riêng của vợ, chồng

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định những căn cứ sau sẽ được áp dụng để xác định tài sản riêng của vợ chồng:

+ Tài sản vợ hoặc chồng có từ trước khi kết hôn

+ Tài sản đã được thỏa thuận chia cho người vợ hoặc người chồng theo quy định cảu pháp luật

+ Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác theo luật định

- Tuy nhiên, căn cứ xác minh tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản mà vợ chồng có được khi kết hôn hoặc được thừa kế riêng, tặng cho đã dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Do vậy pháp luật hôn nhân và gia đình nên có quy định hướng dẫn trong các trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn đã xây dựng nhà cửa để ở trên diện tích đất của bố mẹ, nhưng không có văn bản tặng cho theo quy định của pháp luật, nếu phần đất và nhà nhà vợ chồng đang ở có ranh giới, khuôn viên rõ ràng và vợ chồng đã sinh sống lâu dài nhưng cha mẹ không phản đối.

2, Xác định tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 chưa có điều khoản dự liệu trước các trường hợp khi người vợ và người chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận và thỏa thuận về tài sản của họ đã xác định tất cả tài sản có được sau khi kết hôn sẽ được phân định cụ thể thành tài sản riêng của người chồng và tài sản riêng của người vợ.

- Pháp luật hôn nhân và gia đình nên có những quy định rõ hơn về các trường hợp vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản, thỏa thuận đó vẫn phải có một khoản nhất định là tài sản chung của vợ chồng để phục vụ quan hệ nhân thân

3, Xác định tài sản riêng của vợ, chồng khi ly hôn

- Không có căn cứ để Tòa án, hội đồng định giá xác định được giá trị thị trường của tài sản cần phân chia. Pháp luật về hôn nhân và gia đình cần có những quy định về vấn đề này, như quy định thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm nhưng có căn cứ đến mức thu nhập bình quân trên thị trường tại thời điểm đó, hoặc quy định một số tài sản có giá trị nhất định trong thời gian nhằm tránh mâu thuẫn

4, Xác định tài sản riêng của vợ, chồng khi vợ hoặc chồng chết

- Pháp luật hôn nhân và gia đình nên có quy định về căn cứ tính đến công sức đóng góp của vợ chồng đối với tài sản chung khi chia tài sản theo quy định pháp luật về thừa kế như nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn, và quy định cách thức xác định giá trị tài sản của người đã bị coi là đã chết khi trở về thời điểm người đó mất tích và tại thời điểm đó khi trở về, mức đô chênh lệch và cách thức hoàn trả tài sản cho người đã bị coi là đã chết đến nay trở vèe

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: