LỢI DỤNG LY HÔN ĐỂ TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ - BIỆN PHÁP XỬ LÝ
  • 03/122021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

LỢI DỤNG LY HÔN ĐỂ TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ - BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Câu hỏi tư vấn:
            Tôi có cho vợ chồng anh A là bạn của tôi vay số tiền là 100.000.000 đồng để xây nhà, hợp đồng vay được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai vợ chồng. Gia đình bạn tôi hứa 02 năm sau sẽ cố gắng trả, hiện tại đã được 03 năm vẫn không thấy trả nợ cho tôi. Tôi tìm gặp thì người vợ bảo đấy là do chồng vay, giờ ly hôn thì chồng có nghĩa vụ trả nợ, khi tôi tìm gặp chồng thì người chồng bảo khi ly hôn, toàn bộ tài sản đều thuộc người vợ. Vậy theo tình huống trên thì ai có trách nhiệm trả nợ cho tôi, việc vợ chồng bạn tôi mượn cớ ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ sẽ bị xử lý như thế nào. 
Yêu cầu tư vấn: 
            Nghĩa vụ trả nợ với bên thứ ba, biện pháp xử lý hành vi tôi mượn cớ ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ?
Căn cứ pháp lý: 
            Luật HN&GĐ năm 2014
            Nghị định 82/2020/NĐ-CP
Luật sư tư vấn: 
            Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty chúng tôi. Đối với yêu cầu của bạn được Luật sư giải đáp như sau:
            Vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đều có cả nghĩa vụ chung và nghĩa vụ riêng về tài sản. Nghĩa vụ chung của vợ chồng được quy định tại Điều 37 Luật HN&GĐ năm 2014 bao gồm: 
            - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm
- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
- Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình
- Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường
- Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
            Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng được quy định tại Điều 45 Luật HN&GĐ bao gồm: 
             Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn
- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này
- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình
- Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.
Hai vợ chồng nhà anh A có vay của bạn 100.000.000 đồng để  xây nhà và hứa sau 02 năm sẽ trả lại bạn, về việc vay tiền giữa bạn và vợ chồng anh A đã được lập thành văn bản có chữ ký của hai vợ chồng anh A.Từ đó có thể xác định, việc thực hiện vay tiền là do vợ chồng nhà anh A cùng thỏa thuận và xác lập đó là nghĩa vụ chung của cả hai vợ chồng nhà anh A đối với bạn. 
Pháp luật quy định, nghĩa vụ chung của vợ và chồng sẽ do cả vợ chồng cùng thực hiện và chịu trách nhiệm. Ngay cả khi ly hôn  thì nghĩa vụ chung của hai bên thì cả hai vẫn có trách nhiệm thực hiện. 
Pháp luật HN&GĐ năm 2014 quy định nghĩa vụ với bên thứ ba khi ly hôn như sau: 
Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.
Do vậy, khi ly hôn thì vợ chồng nhà anh A vẫn có trách nhiệm trả nợ cho bạn trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Vì đó là nghĩa vụ chung do vợ chồng nhà anh A cùng xác lập giao dịch với bạn thì hai vợ chồng đều có nghĩa vụ trả nợ cho bạn. 
Đối với trường hợp hai vợ chồng nhà anh A lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì đó là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 82/2020/NĐ-CP, cụ thể: Hành vi lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
Tuy nhiên trên thực tế việc chứng minh hành vi ly hôn giả tạo, lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ rất khó khăn, như trong trường hợp của bạn khi phát hiện vợ chồng anh A đang thực hiện thủ tục ly hôn thì bạn phải khẩn trương có đơn yêu cầu Tòa án nơi đang thụ lý vụ án ly hôn của vợ chồng anh A giải quyết để buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ chung khi đã vay mượn tiền bạn.
            Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư đối với vấn đề của bạn. 
 -------------------------------------------------
Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:
𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖
 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 Website: https://sjklaw.vn/
 Email: sjk.law@hotmail.com
 Hotline: 0962420486          


 
Tags : LỢI DỤNG LY HÔN ĐỂ TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ - BIỆN PHÁP XỬ LÝ, Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: