VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 22/06/2022

Trong đời sống xã hội, pháp luật xã hội chủ nghĩa giữ vai trò rất quan trọng, xét dưới góc độ chung nhất, pháp luật là phương tiện để thể chế hoá đường lối, chính sách của đảng, đảm bảo cho sự lãnh đạo của đảng được thực hiện trên quy mô toàn xã hội; là phương tiện đ...

Đọc thêm

CÁC THUỘC TÍNH CỦA PHÁP LUẬT

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 13/06/2022

Thuộc tính của pháp luật là những dấu hiệu đặc trưng riêng có của pháp luật nhằm phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác. Nhìn một cánh tổng quát, pháp luật có những đặc trưng cơ bản sau: 1. Tính quy phạm phổ biến Pháp luật được tạo bởi hệ thống các quy p...

Đọc thêm

Xây dựng pháp luật

Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài 21/05/2022

Khái niệm: Xây dựng pháp luật là hoạt động đặc biệt quan trọng, cơ bản nhất của nhà nước và xã hội nhằm tạo lập pháp luật (ban hành, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các Quy phạm pháp luật), được thực hiện trên cơ sở nhận thức các nhu cầu khách quan của xã hội, các lợi íc...

Đọc thêm
popup

Số lượng:

Tổng tiền: