LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ
  • 04/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

1. Căn cứ pháp lý:

Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

2. Khái quát chung:

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS. Do:

a) người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện:

-hành vi vay, mượn thuê tài sản;

-hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức khác.

b) dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản; hay dùng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp

Từ đó, dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản; tiếp theo, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức được Nhà nước xác lập và bảo vệ.

3. Đặc điểm chung:

Thứ nhất, về hình thức. Người phạm tội thông qua một giao dịch ngay thẳng, hợp pháp. Có thể là:

-vay, mượn, thuê tài sản;

-hoặc các hình thức giao dịch bằng hợp đồng khác để nhận được tài sản

từ chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng tài sản hợp pháp.

Thứ hai, người phạm tội nảy sinh ý thức phạm tội. Sau khi nhận được tài sản qua các giao dịch nêu trên; người phạm tội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách:

-dùng thủ đoạn gian dối;

-hoặc đến thời hạn trả lại tài sản, mặc dù có điều kiện để trả, có khả năng trả nhưng cố tình không trả tài sản

từ đó, chiếm đoạt tài sản đó. Hoặc tuy không có ý thức chiếm đoạt nhưng đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp, dẫn đến không có khả năng trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng tài sản hợp pháp.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : hình sự, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tài sản
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: