KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
  • 10/122021
  • TRỢ LÝ LUẬT SƯ - TIẾN ĐẠT

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 

1. Khái niệm di chúc 

Khái niệm di chúc có thể được hiểu là sự thể hiện ý chí định đoạt tài sản của cá nhân chủ thể, quyết định chuyển giao, để lại khối tài sản đó cho ai sau khi chết. Căn cứ theo quy định tại Điều 624 BLDS năm 2015 có thể hiểu di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
2. Hình thức của di chúc
Pháp luật quy định di chúc phải lập thành văn bản tuy nhiên pháp luật cũng dự trù trường hợp người lập di chúc không thể lập thành văn bản như tính mạng nguy cấp bị cái chết đe dọa không thể lập được di chúc thì có thể để lại di chúc miệng.
Di chúc bằng văn bản được quy định tại Điều 628 BLDS năm 2015 bao gồm:
- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
- Di chúc bằng văn bản có người công chứng
- Di chúc bằng văn bản có chứng thực
Di chúc miệng được đặt ra khi người lập di chúc đang cận kề cái chết, tính mạng nguy cấp và không thể lập di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên, đảm bảo sự rõ ràng, mang tính sử dụng lâu dài, dễ dàng trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp xảy ra pháp luật quy định sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc sẽ mặc nhiên bị hủy bỏ. Có thể thấy pháp luật đặt ra quy định này rất thực tế và phù hợp, cụ thể căn cứ theo quy định tại Điều 629 BLDS năm 2015.
3. Điều kiện để bản di chúc hợp pháp
Cơ sở pháp lý: Điều 630 BLDS năm 2015
Vì di chúc là cơ sở liên quan trực tiếp đến vấn đề phân chia tài sản, do đó cần có các điều kiện cụ thể để đảm bảo bản di chúc là thật, và là căn cứ, chứng cứ xác đáng, cụ thể như sau:
- Điều kiện về chủ thể, cá nhân lập di chúc phải đảm bảo về sức khỏe, năng lực hành vi dân sự: Người lập di chúc phải minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép, đảm bảo cả về ý chí tự nguyện, tự định đoạt và quyết định.
- Nội dung của di chúc phải đảm bảo không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội, hình thức của di chúc không trái với quy định của luật.
- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện người lập di chúc phải minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép, đảm bảo cả về ý chí tự nguyện, tự định đoạt và quyết định và nội dung của di chúc phải đảm bảo không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội, hình thức của di chúc không trái với quy định của luật.
- Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.
Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi.
-------------------------------------------------
Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:
𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖
📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
🌍 Website: sjklaw.vn
📩 Email: sjk.law@hotmail.com
☎ Hotline: 0962420486 
           

 

Tags : di chúc, Thừa kế
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: