HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ (TTDS P3-2)
  • 10/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ (TTDS P3-2)

HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

– Kiểm sát việc tuân thủ thủ tục phiên tòa của Ủy ban xét xử, Thư ký Tòa án và những người tham gia xét xử từ đầu đến cuối phiên tòa, bao gồm:

Thủ tục bắt đầu phiên tòa; thủ tục xét hỏi tại phiên toà; thủ tục tại phiên tòa; Tham vấn và Thủ tục xét xử Yêu cầu Tòa án hình sự khắc phục kịp thời những vi phạm quy tắc tố tụng . Giám sát, ghi chép việc hỏi và ý kiến ​​tại phiên tòa.

– Yêu cầu tham gia sau khi các bên liên quan đã hoàn thành việc xét hỏi theo trình tự quy định tại Điều 222 có KSV.

Khi tham gia xét hỏi, Kiểm sát viên phải thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa phiên tòa; tôn trọng quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng; Giữ câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu; Câu hỏi không nên gợi ý trước câu trả lời. Sau câu hỏi, luật sư phải tập trung lắng nghe câu trả lời; ghi chú thông tin trong thư trả lời; Phân tích thông tin trong câu trả lời gồm từ, so sánh và đối chiếu với câu hỏi để xác định xem câu trả lời có đáp ứng được yêu cầu của câu hỏi hay không. Luật sư có thể hỏi lại và hỏi thêm các câu hỏi khác.

Vào cuối Trong cuộc thẩm vấn, công tố viên thông báo đã xong việc thẩm vấn.

– Phát biểu ý kiến ​​của cơ quan công tố về giải pháp của vụ án. Theo quy định tại Điều 197 và Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa có quyền phát biểu ý kiến ​​về việc giải quyết vụ án dân sự, thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, phát biểu ý kiến. về việc tuân theo pháp luật tố tụng khi giải quyết vụ án.

Nếu do Hội đồng xét xử sơ thẩm; việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng dân sự từ khi vụ án được thụ lý đến khi Hội đồng xét xử tuyên án. Ý kiến ​​về việc giải quyết vụ án đã được Viện trưởng Viện, KSV phát biểu ý kiến ​​phải xem xét nguồn gốc, nội dung của văn bản để đưa ra kết luận về tính hợp pháp, căn cứ của văn bản. về hướng xử lý thích hợp cho vụ việc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Sau phiên tòa, họ phải báo cáo với ban giám đốc viện.

– Kiểm sát việc thi hành án theo quy định tại các Điều 238 và 239 Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiểm sát viên phải ghi những nhận xét quan trọng và nội dung quyết định của bản án sơ thẩm để làm căn cứ xem xét biên bản phiên toà; Xem lại biên bản phiên toà, yêu cầu sửa đổi, bổ sung biên bản phiên toà (nếu có) và ký xác nhận theo khoản 4 Điều 211 BLTTDS Hoạt động của Kiểm sát viên sau phiên toà sơ thẩm. Sau phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên tiến hành các công việc sau:

Xem thêm: Thẩm quyền của Viện kiểm sát trong tố tụng

– Soạn thảo báo cáo kết quả kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm. Báo cáo phải được lập thành hai bản, một bản là báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình, đồng thời được lưu vào hồ sơ kiểm sát; một bản sao sẽ được gửi đến Văn phòng Công tố viên ngay lập tức

. – Yêu cầu tòa án chuyển bản án đến Văn phòng Công tố viên ngay lập tức, phù hợp với quy định tại Điều 241, khoản 2, Bộ luật Dân sự. Bản án, quyết định sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thực chất, thủ tục, cụ thể: Viện trưởng VKSNDTC xem xét, quyết định kháng nghị khi đã hết thời hạn kháng nghị của VKSND cùng cấp. Đề nghị Tổng chưởng lý Viện trưởng VKSNDTC xem xét, quyết định việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi đã hết thời hạn kháng nghị của Trưởng Công tố.

– Sao bản án, quyết định sơ thẩm, thông báo kháng nghị của Toà án cấp sơ thẩm gửi cơ quan công tố cấp trên trực tiếp để xem xét, kiểm tra.

———————————————–

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Tố tụng dân sự
popup

Số lượng:

Tổng tiền: