HÌNH THÀNH, CHẤM DỨT THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
  • 06/122021
  • Trợ lý lý Luật sư Thu Hoài

HÌNH THÀNH, CHẤM DỨT THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Con đường hình thành tư cách thành viên công ty hợp danh
Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty

Nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận, người được chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty hợp danh sẽ trở thành thành viên công ty. Chỉ cần một thành viên công ty không đồng ý thì người nhận chuyển nhượng không thể trở thành thành viên, đồng thời thành viên chuyển nhượng dù đã chuyển nhượng phần vốn góp nhưng cũng không mất đi tư cách thành viên. Đây cũng là sự liên kết chặt chẽ về mặt nhân thân giữa các thành viên trong công ty.

 Góp vốn vào công ty

Thành viên hợp danh( cá nhân) và thành viên góp vốn (cá nhân, tổ chức)  của công ty hợp danh phải góp vốn vào công ty. Thành viên có thể góp đủ phần vốn theo thỏa thuận hoặc góp dần theo tiến độ cam kết tại Điều lệ công ty. Luật doanh nghiệp 2020 không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa đối với các thành viên. Thành viên có thể góp vốn bằng tiền Việt Nam, giá trị quyền sử dụng đất, vàng,…Thành viên sẽ được công ty cấp giấy chứng nhận vốn góp khi đã góp đủ số vốn theo thỏa thuận. Nếu không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn vào công ty như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai, thành viên đó sẽ không còn là thành viên công ty nữa.

Được tặng cho, được thừa kế phần vốn góp của thành viên công ty

Nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận người được tặng cho hay được thừa kế phần vốn góp của thành viên công ty hợp danh sẽ trở thành thành viên công ty. Việc được tặng cho hay thừa kế chưa làm phát sinh tư cách thành viên mà khi được sự đồng ý của các thành viên trong công ty thì tư cách thành viên mới được xác lập.

Được nhận nợ bằng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty

Nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận, cá nhân, tổ chức khi được nhận nợ bằng phần vốn góp của thành viên công ty hợp danh cũng có thể trở thành thành viên. Việc nhận nợ chỉ làm phát sinh tư cách thành viên công ty hợp danh cho người nhận nếu được hội đồng thành viên nhất trí. Ngược lại, khi không được sự đồng ý, ngường nhận nợ sẽ chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại với giá theo thỏa thuận.

Chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh
Chấm dứt tư cách thành viên góp vốn

Tư cách thành viên góp vốn của công ty hợp danh chấm dứt khi: Thành viên là cá nhân chết, mất tích; thành viên là tổ chức bị giải thể, phá sản; Thành viên chưa góp vốn vào công ty cho đến hết thời hạn cam kết góp ghi trong Điều lệ công ty; Thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác; Thành viên bị khai trừ khỏi công ty.

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

            + Tự nguyện rút vốn khỏi công ty. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Việc rút vốn của thành viên hợp danh rất khó khan, thành viên khi muốn rút vốn phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn, chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm đó đã được thông qua.

            + Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Khi chấm dứt tư cách thành viên của người hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dấn sự thì phần vốn góp của thành viên đó sẽ được hoàn trả

            + Bị khai trừ khỏi công ty: Các trường hợp như: vi phạm quy định về các trường hợp về các quyền của thành viên hợp danh; không có khả năng góp vốn hoặc góp không đủ số vốn đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai; tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;…

Các trường hợp khác do Điều lệ của công ty quy định: Trong thời hạn 2 năm, khi tư cách thành viên đã chấm dứt, người bị chấm dứt vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên. Nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm tên công ty thì người đó, người được thừa kế, người đại diện theo pháp luật có quyền yêu cầu công ty không sử dụng tên đó nữa.

Tình huống tư vấn cụ thể:

Câu hỏi: Chào luật sư,  tôi là Hải trước đây là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh Khánh Nhân. Sau đó, tôi bị khai trừ khỏi công ty vì lí do tôi không thực hiện đúng nghĩa vụ của các thành viên hợp danh.Nhưng nay tôi đã rời khỏi công ty đó một năm nhưng nay họ vẫn buộc tôi phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của công ty. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó không?

Luật sư tư vấn: Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến SJKLaw, chúng tôi xin chia sẻ về trường hợp này như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020

Thành viên hợp danh đã chấm dứt tư cách thành viên có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ ?

Tại điểm c khoản 1 Điều 185 luật doanh nghiệp 2020 quy định  về chấm dứt tư cách thành viên hợp danh: 1. Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây: c) Bị khai trừ khỏi công ty;”

Tiếp đó, theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 185: “Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong trường hợp sau đây: d) Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh.”

Đối với trường hợp của bạn, bạn đã chấm dứt tư cách thành viên công ty hợp danh Khánh Nhân do bị khai trừ khỏi công ty. Trong thời gian hoạt động kinh doanh bạn đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Điều này là đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ khoản 5 Điều 185 quy định: “5. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.”

Trường hợp của bạn cần căn cứ vào các khoản nợ công ty phát sinh trước hay sau khi bạn chấm dứt tư cách pháp nhân. Vì bạn mới rời công ty 01 năm, nếu khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách pháp nhân thì bạn vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với khoản nợ của công ty

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

📍 Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận cầu giấy Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

🌍 Website: https://sjklaw.vn/thu-tuc-thay-doi-chu-so-huu-do-trong...

📩 Email: sjk.law@hotmail.com

☎ Hotline: 0962420486

Tags : Các vấn đề pháp lý, Chấm dứt tư cách thành viên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp, Hình thành tư cách thành viên, Pháp luật doanh nghiệp, Sjklaw, Tư vấn
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: