HIỂU THẾ NÀO VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

HIỂU THẾ NÀO VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

HIỂU THẾ NÀO VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HIỂU THẾ NÀO VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

  1. Hiểu như thế nào về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

- Hôn nhân là sự liên kết giữa người nam và nữ trên nguyên tắc tự nguyện, bình đắng theo điều kiện và trình tự luật định nhằm chung sống với nhau suốt đời xây dựng gia đình hạnh phúc và hòa thuận

- Quan hệ hôn nhân là quan hệ giữa các chủ thể trong hôn nhân, nó được xác lập từ khi các bên nam, nữ chính thức lấy nhau và làm vợ chồng và chấm dứt khi các bên không còn quan hệ vợ chồng theo quy định pháp luật

- Căn cứ vào khoản 15 Điều 3 Luật HNVGĐ năm 2014 thì quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, Việt Nam định cư ở nước ngoài, quan hệ hôn nhân giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng cơ sở để mà xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài

  1. Hiểu như thế nào về quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài

- Quan hệ gia đình là loại quan hệ xã hội bao gồm những quan hệ vợ và chồng, cha mẹ, con cái và quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình. Theo đó quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm: quan hệ giữa cha mẹ và con có yếu tố nước ngoài, quan hệ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài, quan hệ nuôi con nuôi có yế tố nước ngoài

- Dựa theo pháp luật HN&GĐ năm 2014 thì quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quan hệ gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam thế nhưng cơ sở có tác dụng để xác lập, thay đổi chấm dứt quan hệ đó lại  theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài

  1. Quan hệ HNVGĐ có yếu tố nước ngoài có những dấu hiệu nhận biết nào?

- Chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình là người nước ngoài, người việt Nam định cư ở nước ngoài

- Sự kiện pháp lý góp phần làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ HNVGĐ xảy ra ở nước ngoài.

- Tài sản có sự liên quan đến quan hệ HN&GĐ ở nước ngoài

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: