HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN CỦA VỢ CHỒNG?
  • 28/112022
  • Trợ lý lý Luật sư Cao Vân

HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN CỦA VỢ CHỒNG?

HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN CỦA VỢ CHỒNG? HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NHÂN THÂN CỦA VỢ CHỒNG?

1. Về khái niệm quyền và nghĩa vụ nhân thân

QNT giữa vợ và chồng là những quyền liên quan đến lợi ích tinh thần gắn liền với bản thân mỗi cá nhân trong quan hệ vợ chồng. Quyền này không có nội dung kinh tế, không định giá được bằng tiền và không thể chuyển giao cho người khác.

Đối với quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ và chồng được Luật HNVGĐ năm 2014 quy định cũng xuất phát từ những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bao gồm:

Một là, luật hôn nhân quy định vợ chồng được bình đẳng với nhau có quyền nghĩa vụ nagng nhau về mọi mặt trong gia điình trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân

Xem thêm: HNVGĐ năm 2014

Hai là, bên cạnh việc có quyền và nghĩa vụ ngang nhau thì vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc  trong gia đình

Tiếp đến, pháp luật còn quy định vợ chồng có nghĩa vụ chung sống với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác

Mặt khác, về vấn đề lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận. Việc này không bị ràng buộc bởi phong tục tập quán địa giới hành chính nào khác. 

Không chỉ thế, trong quan hệ hôn nhân vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.Và đồng thời có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

Cuối cùng, ngoài những quyền và nghĩa vụ trên thì vợ chồng có quyền tạo điều kiện, giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp,….

2. Đặc điểm của quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng

Trước tiên, ta biết rằng về quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ chồng luôn mang tính tình cảm. Về vấn đề này, luật hôn nhân và gia đình quy định: vợ chồng chung thủy, yêu thương quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau….

Tiếp theo, Q&NV nhân thân của vợ chồng mang tính tự do dân chủ, biểu hiện qua các quyền như:

+ Về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về mọi mặt

+ Về quyền lựa chọn nơi cư trú

+ Về nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín,

+ Về quyền được tôn trọng tự do tín ngưỡng

+ Về quyền được lựa chọn nghề nghiệp, học tập…..

Cuối cùng về đại diện giữa vợ, chồng: Luật HN&GĐ quy định vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được TAchỉ định làm người đại diện theo pháp luật của người chồng, vợ bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

-------------------------------------------------

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Luật hôn nhân và gia đình 2014
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: