ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015
  • 12/102022
  • Trợ lý Luật sư - Vũ Quỳnh

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Trong phạm vi bài viết này, chỉ đề cập đến lý do Tòa án tạm dừng giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại Điều 217 (1) điểm c: “… nguyên đơn được triệu tập hợp lệ lần thứ ba..hai và vẫn vắng bóng …. .. ”, vì trên thực tế vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn đề.

Quan điểm thứ nhất cho rằng:

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, nếu nguyên đơn không tham gia phiên họp thứ hai được Tòa án triệu tập hợp lệ để xem xét việc chuyển giao, thu thập chứng cứ, công khai và hòa giải thì Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án ( không xin xét xử vắng mặt) bởi vì trong trường hợp này, sự vắng mặt của nguyên đơn được coi là Tòa án không thể tiếp tục xét xử yêu cầu của nguyên đơn nếu quyền yêu cầu bồi thường, kiểm tra và tiết lộ bằng chứng đã bị từ bỏ và các tài liệu, chứng cứ không được cung cấp cho tòa án.

Quan điểm thứ hai cho rằng:

Toà án chỉ có thể đình chỉ giải quyết nếu nguyên đơn được triệu tập chính thức lần thứ hai mà vẫn vắng mặt sau khi tòa án ra quyết định thụ lý (vụ án chưa được xét xử vắng mặt).

Theo quan điểm của tác giả:

Theo quy định tại Điều 208 Luật Tố tụng dân sự 2015, Thẩm phán phải thông báo cho các bên biết trước khi triệu tập phiên họp để kiểm tra việc giao nộp, tiếp nhận, công khai chứng cứ và giải quyết giữa các bên. , quyền và lợi ích hợp pháp của người đại diện, người bào chữa hợp pháp của mình. Nếu là một vụ án dân sự.

Điều 206 và 207 Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định nếu không thể hoặc không thể tiến hành hòa giải thì Thẩm phán vẫn họp để kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không được sự đồng ý. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 209 và Khoản 3 Điều 210 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, trong trường hợp vắng mặt nhiều đương sự nhưng các đương sự có mặt đồng ý thì tiến hành xét xử.

Xem thêm: Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự

Cuộc họp và hành vi đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên vắng mặt, nếu các bên đề nghị rằng cuộc họp được hoãn lại để cho phép tất cả những người liên quan đến vụ án có mặt, thẩm phán sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các bên có mặt. Thẩm phán sẽ hoãn phiên họp và thông báo cho các bên liên quan về việc tiếp tục như cũ, nếu không có, tòa án sẽ thông báo cho họ về kết quả của phiên họp để chứng minh, theo các luật trên, rằng ngay cả khi các bên liên quan.

Nếu các bên vắng mặt, tòa án vẫn sẽ tổ chức phiên họp và thông báo cho họ rằng đây không phải là quyết định của Vụ án. Hơn nữa, tại điểm c, tiểu mục 1, Điều 217, có ghi rằng “vì người khởi kiện đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn mất tích trừ khi họ yêu cầu xét xử vắng mặt…”.đã xác định rằng phạm vi tạm ngừng là “thương lượng”, tức là H. Toà án phải triệu tập hợp lệ nguyên đơn hai lần đến trình diện nhưng nguyên đơn vẫn vắng mặt (không phải do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại). Tòa án có thể tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự.

Bàn luận thêm

Cách hiểu này là đúng và phù hợp với các Điều 208, 209, 210 và 217 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tôn trọng tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng yêu cầu Tòa án. thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trên đây là trao đổi của tác giả về thực tiễn công tác thuế của Viện kiểm sát nhân dân. đối với quyết định đình chỉ của Tòa án nhân dân. Rất mong nhận được phản hồi và chia sẻ từ các bạn.

————————————————-

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐋𝐔Ậ𝐓 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐒𝐉𝐊𝐋𝐀𝐖

Địa chỉ: Số 3, ngõ 115 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website:https://sjklaw.vn/

Email: sjk.law@hotmail.com

Hotline: 0962420486

Tags : Tố tụng dân sự
popup

Số lượng:

Tổng tiền: